ارزیابی تأثیر مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه 4 اردبیل)

قسمتی از متن پایان نامه :

توصیف وضعیت توسعه شهری

توسعه شهری در ابعاد عمران شهری، خدمات شهری، توسعه فرهنگی- اجتماعی و توسعه زیست محیطی مورد سنجش قرار گرفته می باشد. وضعیت توسعه شهری از دیدگاه شهروندان منظقه چهار اردبیل در هر یک از مولفه های فوق به تبیین زیر می باشد.

الف) توسعه عمران شهری:

توسعه عمران شهری در زمینه های احیای بافت فرسوده، ایجاد و گسترش فضاهای ورزشی، نگهداری و مرمت بناهای تاریخی، گسترش راه ها و آسفالت معابر مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. در جدول زیر وضعیت توسعه عمران شهری آمده می باشد.

به اعتقاد 48 درصد د اندازه توسعه زیاد و به نظر 18 درصد خیلی زیاد می باشد. تنها 8 درصد توسعه این بخش را خیلی کم و همین مقدار کم ارزیابی کرده اند. به این ترتیب به نظر می رسد از لحاظ آسفالت خیابان ها و کوچه ها  وضعیت توسعه در حد مطلوبی قرار دارد.

در مورد کیفیت آسفالت ها به نظر می رسد وضعیت چندان مطلوب نیست. در مجموع حدود 40 درصد شهروندان کیفیت آسفالت را مطلوب ارزیابی کرده اند در حالی که 27 درصد عقیده دارند کیفیت آسفالت ها چندان مطلوب نیست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

توسعه خیابان ها و معابر موضوع دیگری می باشد که از شهروندان مورد پرسش قرار گرفته می باشد. به اعتقاد 33 درصد این امر به اندازه زیاد و به نظر 8 درصد به اندازه خیلی زیاد اتفاق افتاده می باشد و در حالی که 12 درصد توسعه این بخش را خیلی کم و 19 درصد کم ارزیابی کرده اند.

نگهداری و مرمت بناهای تاریخی که به عنوان هویت شهر محسوب می شوند موضوع بسیار با اهمیتی می باشد که از شاخص های توسعه شهری به شمار می رود. در شهر اردبیل با در نظر داشتن قدمت تاریخی در نظر داشتن این بناها یکی از برنامه های اصلی مدیریت شهری به شمار می رود. 28 درصد عقیده دارند در نظر داشتن این بناها به اندازه زیاد و 19 درصد اظهار داشته اند به اندازه خیلی زیاد بوده می باشد. در حالی که 11 درصد کم و 12 درصد خیلی کم بوده. در مجموع حدود 23 درصد در نظر داشتن بناهای تاریخی را در حد پایین ارزیابی کرده اند  به این ترتیب ضرورت برنامه ریزی مدون در این مورد احساس می گردد.

با در نظر داشتن قدمت تاریخی شهر اردبیل بافت فرسوده بناها نیز در این شهر به اندازه زیاد هست که بایستی با برنامه ریزی این بناها احیا شوند. در مجموع 24 درصد شهروندان احیای بافت فرسوده شهری را در حد پایین و 44 درصد در حد زیاد ارزیابی کرده اند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

–        مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه خدمات شهری دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  عمران شهری دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه فرهنگی و اجتماعی دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه زیست محیطی دارد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه