ارزیابی تأثیر مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه 4 اردبیل)

قسمتی از متن پایان نامه :

توصیف وضعیت مشارکت شهروندان

مشارکت شهروندان در دو بعد ذهنی و عینی مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. مقصود از مشارکت ذهنی دیدگاه و توجه شهروندان به موضوع مشارکت می باشد و مقصود از مشارکت عینی مشارکت عملی شهروندان در امور شهری می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

الف) مشارکت ذهنی:

مشارکت ذهنی با مقولاتی از قبیل اعتقاد به بحث و گفتگو در مورد معضلات محله، آمادگی برای مشارکت در حل معضلات محله، اعتقاد کار جمعی و گروهی مورد سنجش قرار گرفته می باشد. نتایج حاصله به تبیین جدول زیر می باشد.

در جدول بالا وضعیت پاسخگویی به سوالات مشارکت ذهنی آمده می باشد. سوال اول در مورد دیدگاه شهروندان در باره مشارکت جمعی و گفتگو جهت حل معضلات می باشد. همانطور که نتایج به دست آمده نشان می­دهد حدود 21 درصد شهروندان با مشارکت جمعی و گفتگو کاملاٌ موافق و 45 درصد موافق هستند یعنی در حدود 66 درصد نظر مثبتی نسبت به مشارکت جمعی دارند. در حالی که 15 درصد کاملاً مخالف و 6 درصد مخالف این موضوع می باشند. با در نظر داشتن یافته های فوق به نظر می رسد شهروندان منطقه چهار اردبیل نظر مثبتی نسبت به مقوله مشارکت جمعی و جایگاه آن در حل معضلات محله دارند.

در مورد آمادگی برای شرکت در انتخابات محلی، یافته های پژوهش نشان می دهد که حدود 40 درصد با این موضوع کاملاً موافق هستند. یعنی آمادگی دارند برای حل معضلات محله شان در انتخابات محلی شرکت کنند. در حدود 43 درصد نیز موافق می باشند. به این ترتیب حدود 83 درصد شهروندان منطقه چهار آمادگی دارند برای حل معضلات محله در انتخابات شرکت کنند و حتی خودشان نیز کاندیدا شوند.

آمادگی شهروندان برای پرداخت مالیات جهت حل معضلات موجود در شهر و محله موضوع دیگری می باشد که از شهروندان مورد پرسش قرار گرفته می باشد. همانطور که نتایج به دست آمده نشان می دهد حدود 19 درصد با این موضوع کاملاً موافق و 31 درصد موافق هستند. از سوی دیگر 19 درصد کاملاً مخالف و 15 درصد مخالف هستند. به این ترتیب 50 درصد نظر مثبت و34 درصد نظر منفی در مورد این موضوع دارند. علت موافق اندک با پرداخت مالیات هزینه هایی می باشد که به صورت نقدی از جیب شهروندان خارج می گردد و با در نظر داشتن این که فرهنگ مالیاتی هنوز نهادینه نشده و شهروندان از نتایج مثبت این امر به صورت ملموس مطلع نیستند در نتیجه دیدگاه آمادگی کمتری پرداخت مالیات دارند.

از پاسخگویان مورد مطالعه خواسته شده نظرشان را در مورد این موضوع که « کلاً در جامعه ما کارهای انفرادی بهتر نتیجه بخش می باشد» اظهار کنند. در حدود 12 درصد کاملاً موافق و 30 درصد موافق هستند یعنی 42 درصد با این نظر اظهار موافقت کرده اند. همچنین 21 درصد کاملاً مخالف و 23 درصد مخالف اند. به این ترتیب موافقین و مخالفین این دیدگاه تقریباً برابر هستند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

–        مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه خدمات شهری دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  عمران شهری دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه فرهنگی و اجتماعی دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه زیست محیطی دارد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه