ارزیابی توان کاربری ژئوتوریسم در حاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت ( مطالعه موردی چوبر تا امامزاده ابراهیم (ع))

قسمتی از متن پایان نامه :

اشکال فرسایش درحوضه

امروزه بدلیل افزایش جمعیت و فرار از زندگی های ماشینی اکثر مردم بتدریج از شهر ها بسوی  بعضی از مناطق کوهستانی و بکر جنگلی سرازیر شده و با تخریب جنگلها اشکال مختلف فرسایش در حوضه ها را به وجودمی آورند اگر چه در همه فرسایشهای به وجودآمده انسانها بصورت مستقیم اثر گذار نبوده اما در تشدید فرسایش دخالت دارند. حوضه امامزاده ابراهیم نیز از این امر مستثنی نبوده و با تغییر شرایط آب و هوایی و عملکردهای انسانی دچار فرسایش های متنوعی شده می باشد. با گذر از مسیر اصلی راه ارتباطی رودخانه امامزاده ابراهیم اشکال مختلف فرسایش در حوضه نظاره شده که بیشترین نوع فرسایش بصورت فرسایش کنار رودخانه ای و فرسایش ناشی از عملکرد بشر در راهسازی که خود باعث می گردد شرایط طبیعی منطقه دستخوش تغییر گردیده و این موارد را در مناطقی مانند چوبر، لاسک، کلوان، درودخان و بخصوص از بابا رکاب به امامزاده به وفور می توان نظاره نمود.

فرسایش سطحی

این نوع فرسایش در سطوح کم (در قسمتهای فوقانی در مراتع حوضه) دیده می گردد. مهمترین عوامل به وجود آورنده این نوع فرسایش، عوامل زمین شناسی، عوامل اقلیمی، توپوگرافی و عوامل انسانی می باشد. از میان عوامل مذکور، عوامل انسانی مهمتر از سایر عوامل است0عوامل انسانی مثل عدم رعایت اصول صحیح مرتعداری و قطع درختان جنگلی باعث تشدید این نوع فرسایش شده می باشد 0چرای مفرط دام، وجود دام مازاد باعث شده می باشد که مراتع از حالت کلیماکس فاصله داشته باشد. ازجمله مناطقی که تحت تاثیر این فرسایش قرار گرفتند اطراف کوه چهل چشمه، مراتع کوه نهرآب و اطراف کوه خرکش می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فرسایش شیاری

این نوع فرسایش نیز اکثرا در مناطق مرتفع حوضه( درمراتع) دیده میشود. فرسایش از نظر وسعت و تراکم کمتر از فرسایش سطحی می باشد وسطح محدودی ازحوضه رادربر می گیرد. فرسایش شیاری به خاطر کاربریهای ناصحیح از اراضی(تخریب مراتع و جنگل توسط عوامل انسانی و دام) جریانهای سطحی حاصل از ذوب برف و شدت بارندگی و وجود سازندهای حساس به فرسایش به وجودآمده است0به گونه کلی گسترش فرسایش شیاری در منطقه به خاطر مقاومت کم خاک در برابرجدا شدن ذرات آن و همچنین نیروی برش ناشی از ذوب برف در شیب تند است0 رعایت اصول صحیح مرتع داری، پرکردن شیارهای موجود به وسیله سنگ یا گیاه، جلوگیری از امتداد جریان در داخل شیارها وکاهش سرعت آب توسط موانع مکانیکی دراین شیارها از راههای عملی درجهت جلوگیری از توسعه آنها وکنترل این نوع فرسایش در حوضه می باشد. این نوع فرسایش دراکثرمناطق کوهستانی حوضه نظاره می گردد در اطراف کوه درودخان و کوه بند طالقان این فرسایش به چشم می خورد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا درحاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت  اشکال ژئوتوریسم هست؟

کدامیک از اشکال گردشگری ژئوتوریسم در حوضه امامزاده ابراهیم بیشتر می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه