ارزیابی توان کاربری ژئوتوریسم در حاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت ( مطالعه موردی چوبر تا امامزاده ابراهیم (ع))

قسمتی از متن پایان نامه :

مناطق مستعد ژئوتوریسم دررودخانه امامزاده ابراهیم (ع)

غارها، دره‌ها، شکستگی‌ها، آبشارها، چشمه‌ها، رودخانه‌ها، ناودیس‌ها و طاقدیس‌ها جهت چین ‌خوردگی‌ها، رسوبات دوره‌های مختلف زمین‌شناسی، آتشفشانها، مواد آذرین بیرونی، کف‌های کریستالی، استلاگتیت‌ها و استلاگمیت‌های درون غارها و حفره‌ها، ایوانها و ستونهای غاری و دریایی، گنبدهای نمکی، تپه‌ها و کولونی‌های مرجانی، بریدگی‌های سواحل (فیوردها)، لایه‌ها و دیوارهای سنگی، رشته‌های میکروسکوپی نمکی، توده‌های مواد معدنی، فلاتها، تپه‌های مارنی، تخته سنگها و قطعه سنگهای بزرگ تعادلی، ریپل مارکهای شنهای روان و موجی سواحل، کانالهای آبی جزر و مد، تپه ماسه‌های بادی، تنگه‌ها و تونلهای آبی و بادی، شیارها وامتداد لایه‌ها و بقایای پادگانه‌های رسوبی، فسیلهای برجای مانده، پوشش گیاهی زمینهای بدلندی و اشکال و احجام متعدد مانند مهمترین آثار و پدیده‌ها ژئومورفولوژی و ژئوتوریسم  بوده که در روی زمین وجود دارند (امری کاظمی، 1383).

در حوضه امامزاده ابراهیم اشکال ژئومورفولوژی و ژئوتوریسمی فراوانی هست که به بعضی از آنها با توجه اطلاعات اندک نگارنده پرداخته می گردد.

دره ها

    مهمترین پدیده ناشی از عملکرد رودخانه ایجاد دره می باشد. شکل مقطع یک دره و سرعت فرسایش آن به عوامل مختلفی زیرا شرایط اقلیمی، جنس، وضعیت زمین شناسی، پوشش گیاهی، سرعت، شیب و مقدار آب رودخانه و مقدار موادی که بوسیله رودخانه حمل می گردد، بستگی دارد. مقطع یک دره ممکن می باشد متقارن یا نامتقارن باشد.

اکثر دره ها که از بالا آمدگیهای جدید تبعیت می کنند دارای رودخانه هایی هستند که بر روی دره ای از رسوبهای آبرفتی پر شده جریان دارد. بدین ترتیب که مورفولوژی دره به اندازه قابل توجهی در ارتباط با این رسوبها شکل گرفته می باشد بدست آوردن اطلاعاتی در مورد ترکیب و شکل سنگ بستر کف دره بسیار مشکل می باشد. دره ها عوارض رودخانه ای هستند که در مواد قدیمی حفر شده اند. علت این می باشد که کف دره وکناره های آن پیش روی فرسایش مقاومت بیشتری نسبت به موادی که درون آن قرار گرفته، نشان داده می باشد. به همین دلیل تغییر شکل ناهمواری دره خود انعکاس تنوع مقاومت فرسایش نسبت به موادی می باشد که دره در آن حفر شده می باشد. ابعاد دره نیز منعکس کننده مقدار آبی می باشد که در آن حرکت می کند (چورلی، 1379).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آیا درحاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت  اشکال ژئوتوریسم هست؟

کدامیک از اشکال گردشگری ژئوتوریسم در حوضه امامزاده ابراهیم بیشتر می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته‌ها: پایان نامه ارشد