عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی تأثیر مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه 4 اردبیل)

قسمتی از متن پایان نامه :

نظریه مشارکتی جان ترنر:

در فرایند تحول نظریات مربوط به تأثیر مردم و دولت در امر توسعه که  توسط سازمان ملل متحد و کارشناسان آن سازمان نظریه پردازی شده می باشد، به تشکیل سازمان های محلی توسط اجتماعات محلی تاکید شده می باشد، تا این سازمانهای غیر دولتی محلی تأثیر فعالی در توسعه  و اداره امور محلی عهده دار گردد.

جان ترنر[1] از متخصصان و کارشناسان سازمان ملل متحد در امور مشارکت های مردم،  نظریات عمده ای را در این باب ارائه نموده می باشد. وی با کارهای تحقیقاتی میدانی وسیع و نظریه پردازی های عمیق خود، انواع مشارکت را به گونه اصولی و علمی طبق بندی کرده و نظریه مربوط به آن را بیش از پیش عملی و قابل فهم گردانیده می باشد. تحقیقات ترنر و دیگران نشان می دهد، هنگامی که دولت مرکزی در امور اجتماعات محلی دخالت می کند هم نیازهای واقعی این جوامع برای دولت مرکزی نهفته می باشد و هم با کنار گذاشتن مردم محلی توان و امکانات آن نیز از دست می رود. وی با طبقه بندی اصولی انواع مشارکت در جدول معروف خود، کمک شایانی به شکل گیری نظریه مشارکت کرده می باشد. در زیر اختصار ای از نظریه وی آمده می باشد .

1- در حالت اول دولت به شکل متمرکز اقدام کرده و نیازی به مشارکت مردم احساس نمی کند. از این جمله دولت ها می توان به کشورهای عربی تصریح نمود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- در این حالت دولت مقتدر و متمرکز اما ثروتمند نیست. دولت به زور و یا با تشویق، از مردم می خواهد کار مجانی در طرح­های تحت هدایت دولت انجام دهند، و یا پول اهدا کنند و دولت خود اقدام به انجام طرحهای عمرانی می کند.

3-  در این حالت دولت تابع تصمیم گیری مردم در تمام اموری که مربوط به آن ها می گردد، می باشد .در حالی که دولت هزینه های عمرانی را از ثروت ملی می پردازد. مانند حکومت­های متکی بر مشارکت و دموکراسی مانند کشورهای اسکاندیناوی.

[1] – JOHN TURNER

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

–        مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه خدمات شهری دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  عمران شهری دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه فرهنگی و اجتماعی دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه زیست محیطی دارد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه