عنوان کامل پایان نامه :

 عیان سازی نوسانات اقلیمی با تاکید بر پارامترهای دمای حداقل و روزهای یخبندان

قسمتی از متن پایان نامه :

اختصار

دگرگونی­های آب­و­هوایی پس­خور یا واکنش آب­و­هوا پیش روی عوامل تاثیرگذار می باشد. در صورت مثبت بودن واکنش، شدت و جهت دگرگونی افزایش می­یابد و بالعکس. تغییرات آب­و­هوایی پدیده پیچده­ی اتمسفری _ اقیانوسی در مقیاس جهانی و دراز مدت می باشد که متاثر از عوامل طبیعی و در دهه­های اخیر فعالیت­های انسانی می­باشد. این تغییر منجر به دگرگونی در وضع آب­و­هوا، تغییر مکانی و زمانی بارش و دما، جریانات سطحی، تبخیر و … خواهد گردید. بارش و دما دو عنصر اصلی در شناسایی آب و هوایی یک منطقه به شمار می رود. تغییر در نوع بارش از جامد به مایع می تواند تابع عوامل مختلفی باشد. یکی از این عوامل افزایش دماست. افزایش دما شکل بارش­های جوی را بیشتر به سمت مایع سوق می­دهد. همانگونه که در ایستگاه هواشناسی خرم­آباد کاهش روز افزون بارش­های جامد ثبت شده می باشد. در این پژوهش نوسانات دمای حداقل و روزهای یخبندان طی دوره آماری 2013 – 1984 مورد مطالعه و مطالعه قرار گرفت. مقصود از نوسانات اقلیمی هر­ گونه بی­نظمی، تغییر و جهش ناگهانی در سری­های زمانی مورد مطالعه می­باشد. همانند: طریقه و تغییرات بلند مدت، نوسانات دهه­ای و فصلی، جهش و غیره … . جامعه آماری در این پژوهش یک ایستگاه سینوپتیک با آمار بلند مدت 30 ساله بود. به مقصود نیل اهداف مورد نظر از روش­های آماری برای تحلیل دمای حداقل و روزهای یخبندان بهره گیری شده می باشد. آغاز بر اساس آزمون همگنی نرمال استاندارد SNHT همگن بودن داده­ها برای امکان انجام این پژوهش مطالعه گردید. سپس بر اساس آماره ناپارامتریک من _ کندال طریقه و معنی­داری متغیرهای مورد نظر یعنی دما و یخبندان مطالعه گردید. از روش من _کندال نموداری جهت تحلیل مطالعه بی نظمی­های زمانی، جهش، نقاط شروع طریقه و نقاط عطف سری­های زمانی بهره گرفته گردید. برای اثبات طریقه تصادفی یا غیر تصادفی بودن داده­ها از آزمون ران تست بهره گیری گردید. سپس با بهره گیری از روش اتورگرسیون خود­همبسته و میانگین متحرک از روش هالت_ وینترز جهت پیش­بینی طریقه دما و یخبندان طی دهه ی آینده ( 2023 – 2013 ) اقدام گردید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

1- آیا دما­­های حداقل طی دوره آماری در منطقه مورد مطالعه کاهش یافته می باشد؟
2- آیا شدت یخبندان در طول دوره آماری طریقه کاهشی داشته می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه