ارزیابی توان کاربری ژئوتوریسم در حاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت ( مطالعه موردی چوبر تا امامزاده ابراهیم (ع))

قسمتی از متن پایان نامه :

ریزش

جدا شدن مواد از دیواره دامنه و ریختن آنها به پای دامنه ها به صورت غلطیدن، جهیدن یا سقوط کردن آنرا ریزش می گویند. ریزش بیشتر در دامنه های قائم یا نزدیک به قائم انجام می شود. بطورکلی اگر طبقات سخت و نرم به گونه متناوب قرار گرفته باشد. درنتیجه از بین رفتن قسمت نرم، قسمتهای زیرین طبقه  سخت خالی شده و در نتیجه ریزش سریع توده فراهم می گردد.

یکی از مشکلاتی که در این حوضه هست وجود ریزش می‌باشد که هر از گاهی بعد از بارندگی رخ می‌دهد و باعث سقوط مواد سنگی به کف جاده‌ها شده و مشکلاتی برای رانندگان به وجود می‌آورد حتی گاهی اوقات باعث تصادف نیز می‌باشد، این عامل همراه با بارندگی باعث لغزندگی جاده‌ها می گردد وقتی آب سریعاً (چه رگبار و چه همراه با ذوب) به درون پیکر خاک راه یابد، فشار آب متخلخل ایجاد می گردد و به دنبال آن سقوط و ریزش دامنه پدید می‌آید، فشار آب ممکن می باشد به علت تغییر اقلیم تغییر کند در قلمرو فعالیت‌های انسانی نیز ناپایداری دامنه‌ای هست تمام کوشش ما این می باشد که دامنه‌های ناپایدار شناسایی شوند و از ایجاد مناظر نامناسب در آن پرهیز نمود. در امامزاده ابراهیم این نوع فرسایش در دامنه های پر شیب با پوشش جنگلی کم و یا فاقد پوشش گیاهی که بصورت تجمع سنگ ریزه بر روی دامنه ها و بیشتر در مناطق کوهستانی و مرتفع دیده می گردد. این نوع فرسایش در کنار راه ارتباطی بعد از بابارکاب تا شهرک امامزاده ابراهیم فراوان پیدا نمود می گردد.

رسوبگذاری

یکی از فرایندهای رودخانه ها در طی مسیر خود رسوبگذاری می باشد که رودخانهای سیلابی دارای رسوب بیشتری نسبت به سایر رودخانه ها می باشند. این رودخانه ها معمولا با تغییر مسیر خود و فرسایش کناررودخانه ای رسوبات را درجهت دیگر بجا گذاشته وفقط بعضی ازرسوبات را با خود همراه می کنند درحوضه امامزاده ابراهیم این اقدام در مناطق پایین دست حوضه بیشترشده و رسوبات رودخانه ای بعضی اوقات تبدیل به جزایررودخانه ای شده اند.

دامنه

دامنه، سطح شیبداری می باشد که بین یک خط الراس و یک خط القعر  قرار دارد. پس بسیاری از اشکال سطح زمین را روی دامنه ها پیدا می کنیم. بدین لحاظ دامنه را ما در عوارض سطح زمین می نامند. با این توصیف دامنه ها می توانند اشکال گوناگون داشته باشند. از ترکیب انواع دامنه های ساده ( محدب، مقعر و مستقیم ) خطوط اشکال مختلف سطح زمین ایجاد می گردند. مثلاً با تغییر شیب دامنه ها، خط القعرها، خط الراس ها، پرتگاهها، برنزدهای سنگی، کینک ( kcinK ) و غیره تشکیل می شوند. (سرور، ثروتی، 1379، ص 50 )

در حوضه امامزاده ابراهیم بدلیل کوهستانی بودن انواع دامنه های محدب، مقعر و مرکب هست.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا درحاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت  اشکال ژئوتوریسم هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

کدامیک از اشکال گردشگری ژئوتوریسم در حوضه امامزاده ابراهیم بیشتر می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه