عنوان کامل پایان نامه :

 عیان سازی نوسانات اقلیمی با تاکید بر پارامترهای دمای حداقل و روزهای یخبندان

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– نتایج

1 – برای موفقیت در طریقه یک پژوهش علمی قبل از هر کاری بایستی همگن بودن داده­ها مورد مطالعه قرار گیرد. در این پژوهش برای مطالعه همگن بودن داده­ها از روش آزمون همگنی نرمال استاندارد مطلق بهره گیری شده می باشد. نتایج آزمون SNHT  بر روی داده­ها نشان داد که یک سری ناهمگنی در طریقه داده­ها در طول 30 سال دیده می­گردد اما مربوط به جابه­جایی ایستگاه نمی­باشد. و به شرایط جوی مربوط می­گردد و در نهایت داده­ها از همگنی مناسبی برخوردارند.

2 –  همگنی به این معنا می باشد که داده­ها مربوط به یک جامعه آماری تصادفی باشند. برای این­که ببینیم آیا داده­ها  و ارقامی که آن­ها را تجزیه می­کنیم همگن هستند یا خیر؟ از آزمون ران – تست، آزمون گردش حول میانگین بهره گیری شده می باشد. که انجام این آزمون نشان داد که داده­ها در سطح معنی­داری 1% با فاصله اطمینان 99% معنی­دار هستند، و در نتیجه داده­ها دارای طریقه بوده و غیرتصادفی هستند.

3 – یک سری دارای طریقه در واقع یک سری ناایستا می باشد. که این ناایستایی یا در میانگین یا در واریانس داده­ها هست. در این پژوهش ناایستایی در واریانس داده­ها تشخیص داده گردید که با بهره گیری از آزمون باکس – کاکس اصلاح گردید.

4 – نتایج آزمون ناپارامتریک من _ کندال برروی داده­ها و طی 30 سال دوره آماری نشان داد که مقدار آماره T در ماه­های ­( فوریه،آوریل، می، ژوئن، جولای، آگوست، سپتامبر و اکتبر)، معنی­دار می باشد و طریقه آن نیز مثبت و افزایشی می­باشد.

5– با در نظر داشتن آماره T روش ناپارامتریک من – کندال طریقه شدت یخبندان در ایستگاه خرم­آباد کاهشی می­باشد یعنی روزهایی که در این ایستگاه یخبندان داشته­ایم رو به کاهش می­باشد، و از تعداد روزهای یخبندان به مرور زمان کاسته شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- آیا دما­­های حداقل طی دوره آماری در منطقه مورد مطالعه کاهش یافته می باشد؟
2- آیا شدت یخبندان در طول دوره آماری طریقه کاهشی داشته می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته‌ها: پایان نامه ارشد