عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی توان کاربری ژئوتوریسم در حاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت( مطالعه موردی چوبر تا امامزاده  ابراهیم (ع))

قسمتی از متن پایان نامه :

مخروط افکنه

در حوضه ی امامزاده ابراهیم مخروط افکنه های متعددی نظاره می گرددکه در اکثر نقاط اتصال زیر شاخه‎ها به رودخانه اصلی با شکل مثلثی در روی نقشه توپوگرافی وجود دارند. بزرگترین مخروط افکنه این حوضه از نقطه اتصال دو شاخه بزرگ به هم درحوالی منطقه کیسم و ویسرود  و هریک از آن مناطق عبور می کنند شروع شده و تا خروجی حوضه ادامه دارد. و هرچقدر به خروجی حوضه نزدیک شده  دارای عرض بیشتری می گردد. در این مخروط افکنه ها بدلیل حاصلخیزی خاکشان اغلب به کشاورزی می‎پردازند. با نگاه به نقشه توپوگرافی منطقه بیشترین سطح رسوبات ناشی از مخروط افکنه ها در این حوضه در سمت راست رودخانه هست.

اشکال فرسایش درحوضه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

امروزه بدلیل افزایش جمعیت و فرار از زندگی های ماشینی اکثر مردم بتدریج از شهر ها بسوی  بعضی از مناطق کوهستانی و بکر جنگلی سرازیر شده و با تخریب جنگلها اشکال مختلف فرسایش در حوضه ها را به وجودمی آورند اگر چه در همه فرسایشهای به وجودآمده انسانها بصورت مستقیم اثر گذار نبوده اما در تشدید فرسایش دخالت دارند. حوضه امامزاده ابراهیم نیز از این امر مستثنی نبوده و با تغییر شرایط آب و هوایی و عملکردهای انسانی دچار فرسایش های متنوعی شده می باشد. با گذر از مسیر اصلی راه ارتباطی رودخانه امامزاده ابراهیم اشکال مختلف فرسایش در حوضه نظاره شده که بیشترین نوع فرسایش بصورت فرسایش کنار رودخانه ای و فرسایش ناشی از عملکرد بشر در راهسازی که خود باعث می گردد شرایط طبیعی منطقه دستخوش تغییر گردیده و این موارد را در مناطقی مانند چوبر، لاسک، کلوان، درودخان و بخصوص از بابا رکاب به امامزاده به وفور می توان نظاره نمود.

1  فرسایش سطحی

این نوع فرسایش در سطوح کم (در قسمتهای فوقانی در مراتع حوضه) دیده می گردد. مهمترین عوامل به وجود آورنده این نوع فرسایش، عوامل زمین شناسی، عوامل اقلیمی، توپوگرافی و عوامل انسانی می باشد. از میان عوامل مذکور، عوامل انسانی مهمتر از سایر عوامل است0عوامل انسانی مثل عدم رعایت اصول صحیح مرتعداری و قطع درختان جنگلی باعث تشدید این نوع فرسایش شده می باشد 0چرای مفرط دام، وجود دام مازاد باعث شده می باشد که مراتع از حالت کلیماکس فاصله داشته باشد. ازجمله مناطقی که تحت تاثیر این فرسایش قرار گرفتند اطراف کوه چهل چشمه، مراتع کوه نهرآب و اطراف کوه خرکش می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا درحاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت  اشکال ژئوتوریسم هست؟

کدامیک از اشکال گردشگری ژئوتوریسم در حوضه امامزاده ابراهیم بیشتر می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه