ارزیابی توان کاربری ژئوتوریسم در حاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت( مطالعه موردی چوبر تا امامزاده  ابراهیم (ع))

قسمتی از متن پایان نامه :

خط الراس اصلی

در نقشه های توپو گرافی وقتی که خط الراسها در یک امتداد قرار گرفته وخطوط تقسیم آب در بین یک حوضه با دیگر حوضه ها گردد و یک حوضه آبریز را احاطه می کند خط الراس اصلی می باشد. خط الراسها گاهی اوقات بصورت کوچک یک زیرشاخه را احاطه می کنند که خط الراس فرعی و یا زیر حوضه می باشد. درحوضه امامزاده ابراهیم قله هایی که کوههای، پزوانه، کمچال، سید علی سرا، یون، چهل چشمه  و کوه خره کش را درسمت راست حوضه یه هم متصل کرده خط الراس اصلی حوضه در سمت راست می‎باشد و در سمت چپ کوههای حاجی علی، زرد پیته، کرم خانی و کوه اسلار خط الراس اصلی سمت چپ می‎باشد. در میان حوضه کوههایی زیرا بزولور، کوه خونی آب، کوه لاسک، کوه درودخان و اسکندرکوه مانند خط الراسهای فرعی این حوضه می باشد.

خط الراس فرعی (یال)

دراین حوضه تعداد زیادی خط الراس فرعی بزرگ و کوچک هست که طول بزرگترین آن 10کیلومتر بوده که درحوالی روستای بابا رکاب در جنوب شرق و حدواسط کوه درودخان تا کوه اسلار می باشد. خط الراس دیگری در حوالی زیارتگاه بابارکاب ازکوه بند طالقان در غرب  شروع شده و به کوه چهل چشمه و کوه خرکش متصل می گردد. طول این خط الراس حدود 5/12کیلومتر بوده وروند جنوب غرب– شمال شرق دارد. بطور کلی دراین حوضه خط الراسهای فرعی زیادی هست که شعبات اصلی رودخانه را به هم متصل می کند.

پرتگاه رودخانه ای

یک از اشکالی که در حوضه امامزاده ابراهیم بخصوص در ارتفاعات حوضه به چشم می خورد پرتگاههای رودخانه ای بوده که در رودخانه اصلی و شاخه بزرگ فرعی در سمت شرق حوضه هست در ارتفاع 180متر به بعد پرتگاههای متعددی هست  دیده می گردد که در سمت راست رودخانه اصلی قرار دارد. بتدریج کمی پایین تراز این پرتگاه و در ارتفاع حدود 250 متری حوضه یک پرتگاه رودخانه ای بسیار بزرگ در حوالی سمت راست رودخانه نظاره شده که در این قسمت از حوزه اکثرا خاکهای اسیدی نیمه عمیق وجود داشته واز نظر سازند های زمین شناسی تناوبی ازشیل و ماسه سنگ قرمز، میکاسه با درون لایه‎هایی از دولومیت در این منطقه می باشد. کمی پایین تر نیز یک پرتگاه رودخانه ای دیده شده که نسبت به پرتگاه بالایی کوچکتر بوده و در سمت راست رودخانه هست نوع خاک این قسمت نیز مانند بالا بوده و از نظر زمین شناسی غیر از دراراضی دره رودخانه اصلی همان سازند فوق را دارا می باشد. در سمت شرق حوضه و در حاشیه رودخانه فرعی یک پرتگاه هست که بیشتر طول رودخانه فرعی را احاطه نموده و از نظر خاک این منطقه دارای اسیدی نیمه عمیق تا عمیق یکنواخت با بافت سنگین می باشد این پرتگاه از نظر زمین شناسی دارای سازندهایی مانند سنگ آهک متوسط تا ضخیم لایه به رنگ خاکستری می‎باشد. این پرتگاه در سمت چپ رودخانه بوده و این شاخه از کوه بن سرچشمه می گیرد. پرتگاه دیگری نیز در شرق حوضه و به موازات پرتگاه فوق در شاخه فرعی رودخانه ودرحوالی سیاکش و امامزاده ابراهیم پایین دیده شده که دارای طول زیادی بوده و در سمت چپ رودخانه می باشد. این پرتگاه بر روی خاکهای عمیق تا نیمه عمیق با بافت سنگین به وجودآمده واز نظر زمین شناسی دارای سازندهایی مانند سنگ آهک متوسط تا ضخیم لایه به رنگ خاکستری می باشد. درعکس زیر یک پرتگاه رودخانه ای نشان داده شده که در پشت بازار  لاسک دارای ارتفاع حدودا 20متری می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا درحاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت  اشکال ژئوتوریسم هست؟

کدامیک از اشکال گردشگری ژئوتوریسم در حوضه امامزاده ابراهیم بیشتر می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه