عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی توان کاربری ژئوتوریسم در حاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت( مطالعه موردی چوبر تا امامزاده  ابراهیم (ع))

قسمتی از متن پایان نامه :

تراس آبرفتی

حوضه امامزاده ابراهیم نیز مثل اکثر حوضه های اطراف خود زیرا سیاهمزگی و قلعه رودخان و چناررودخان دارای  تراس های آبرفتی کوچک و بزرگ فراوانی می باشد. که بعضی از قسمتهای رودخانه دارای تراسهای جدید و قدیم و بعضی دارای تراسهای جوان  می باشد. که در طی زمانهای متعدد به وجودآمده اند. براساس نقشه توپوگرافی  فومن و رودبار به بعضی از آنها می پردازیم. مهمترین تراس آبرفتی که در حوضه نظاره گردیده می باشد وازارتفاع 165 شروع شده و بطرف مناطق جلگه ای پیش می رود. تراس آبرفتی بزرگی می باشد که در حاشیه رودخانه اصلی ودر حوالی بازار چوبر بوده و در بعضی از این تراس آبرفتی باغات و شالیزارها وجود دارند. این تراس آبرفتی از عرض 80 مترشروع شده و بتدریج عرض آن تا 150متر در سمت چپ می‎رسد.

 

این تراس آبرفتی بزرگ دارای طولی به فاصله 10کیلومترمی باشد. درسمت چپ این تراس و در کنار رودخانه اصلی راه ارتباطی این مناطق تا روستای امامزاده ابراهیم قرار دارد. شکل این تراس نشان می‎دهد که با توجه دبی شاخه فرعی بعضی ازاوقات بخش اعظمی ازاین تراس بخصوص در سمت راست رودخانه متاثر از جریان آب بوده، وباید نسبت به زمان سیلابی بودن رودخانه دقت لازم بعمل آمده تا مستلزم خطرات جدی نباشد. تراس آبرفتی دیگری دریک کیلومتر بالاتر از این تراس در روی نقشه مشخص شده که درحوالی روستای بابا رکاب بوده و این تراس نیز دارای طولی به فاصله 00 3 متر وعرضی به پهنای متغیر از 10 متر تا 35 متر بوده و درحاشیه رودخانه اصلی می توان این تراس را نظاره نموداین تراس در سمت راست بیشتر از سمت چپ عریض بوده و در اطراف آن مناطق مسکونی بچشم می خورد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

بتدریج در مسیر اصلی رودخانه تراسهای زیادی نظاره گردیده که امروز محل نشستن گردشگران طبیعت دوست در حوضه های رودخانه ای می باشد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا درحاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت  اشکال ژئوتوریسم هست؟

کدامیک از اشکال گردشگری ژئوتوریسم در حوضه امامزاده ابراهیم بیشتر می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه