ارزیابی تأثیر مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه 4 اردبیل)

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– مزایای مشارکت

سی” و همکارانش( ١٩٩٨ ) مزایای مشارکت را عبارت می دانند از:

تقویت روحیه ، افزایش تفاهم متقابل، افزایش اندازه بهره وری وکارائی، تقویت روحیه ابتکار، توزیع مناسب اطلاعات، تقلیل تنش ها وسوء ظن ها، افزایش همکاری، ایجاد امنیت خاطر ورضایت، ایجاد زمینه مناسب برای پذیرش تغییرات وتحولات، سهیم بودن ودخالت دادن فرد در امور.

1- بهره وری در کار افزایش می یابد.

2- میان ملت یگانگی به وجود می آید.

3- دگرگونی امکان پذیر می گردد.

4- ایستادگی ومقاومت پیش روی تغییرها کاهش می یابد.

5- مردم سالاری جای خودکامگی رامی گیرد وانسان ها در تعیین سرنوشت خویش خود سهیم می شوند.

6- بشر ها توان ونیروی بیشتری می یابند .ترس ووحشت ناشی از تنهایی رخت بر می بندد.

7- فرهنگ سکوت در هم می شکند.

8- توسعه  پایدار وهمه  جانبه تحقق می یابد.

9- استعدادها شکوفا می گردد.

10- مشارکت تاییدی می باشد برشان ومنزلت بشر ها.

12- مشارکت سهیم کردن همه افراد درپذیرش مسئولیت، یکی از مهمترین عواملی که به تداوم حیات بشری یاری رسانده می باشد همکاری، مشارکت ومسئولیت پذیری میان بشر هاست.  نگاهی به تاریخ جوامع انسانی نشان می دهد که  افراد بشربه گونه ای تدریجی ارزش کار کردن ومعنای مشارکت ومسئولیت پذیری را آموخته اند آن­ها در آغاز فقط به اعضای قبیله وقوم خود کمک می کردند بی آنکه بیاندیشند همسایه ها چگونه مشکلاتشان را حل می کنند. آن­گاه به تدریج دریافتند که  اگر نیروهایشان را با هم در آمیزند قادرند کار انجام دهد، رفته رفته آرزوی اولی بشر یعنی کارکردن با دیگران برای یک هدف مشترک جنبه جهانی گرفت و وسعت پیدا نمود به گونه ای که هم اکنون سرعت حمل ونقل وارتباطات تمام ملل را به یکدیگر نزدیک ساخته و هیچ فرد یا ملتی بدون کمک دیگران قادر به ادامه  حیات نیست (الشوکی ، 1389: 5-2).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

–        مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه خدمات شهری دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  عمران شهری دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه فرهنگی و اجتماعی دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه زیست محیطی دارد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه