عیان سازی نوسانات اقلیمی با تاکید بر پارامترهای دمای حداقل و روزهای یخبندان

قسمتی از متن پایان نامه :

با در نظر داشتن جداول و نمودارهای حاصله از دو روش هالت _ وینترز و آریما این نتیجه حاصل گردید که مدل آریما با داده­های دمای حداقل ایستگاه مورد مطالعه مطابقت بیشتری دارد. وخطای حاصل از پیش­بینی مدل برای سال­های آینده در روش آریما نسبت به روش هالت _ وینترز بسیار کمتر می­باشد. تطابق داده­های نظاره شده و پیش­بینی شده در مدل آریما بیشتر معنی­دار می­باشد.

در ارتباط با پاسخگویی به سوالات و فرضیات پژوهش بایستی اظهار داشت که این پژوهش با در نظر داشتن عنوان آن تحلیل طریقه دمای حداقل و روزهای یخبندان در طول 30 سال می­باشد. و بحث پیش­بینی در این پژوهش به خاطر بهتر شدن کیفیت پایان نامه و علاقه محقق به مباحث تغییر اقلیم انجام شده می باشد. امید می باشد که در تحقیقات دیگر محققان به صورت جامع­تر به این بحث پرداخته گردد. و این پاسخ­ها فقط با بهره گیری از روش­های آماری مورد مطالعه به اثبات رسیده­اند، در صورتی که علاوه بر عوامل جوی دیگر عواملی مانند جزیره حرارتی در مرکز شهر، کاهش فضای سبز، افزایش دی اکسید کربن و …. همیشه بر روی اقلیم نواحی گوناگون تاثیر داشته­اند. پس بایستی در مطالعه نوسانات اقلیمی یک منطقه تمام عوامل را در نظر گرفت که در این پژوهش باتوجه به عنوان آن مجالی برای پژوهش و توصیف عوامل نامبرده نمی­باشد.

در راستای فرضیات ارائه شده، با مطالعه و مطالعه جداول و نمودارهای حاصل از پیش­بینی به نتایجی رسیده گردید. نباید پیش­بینی­ها برای دور ه­ای طولانی­تر از حدود نصف تعداد سال­های گذشته­ای که برای آن­ها داده­ها در دسترس هستند، در نظر گرفته گردد( خرمی و بزرگ نیا 105،1386 ). و از آن جایی که مدل­های باکس – جنکینز می توانند پیش­بینی­های کوتاه مدتی را ارائه کنند، و هر چه تعداد پیش­بینی­ها بیشتر گردد، با فاصله گرفتن از سال­های ابتدای پیش­بینی، درصد خطا در پیش­بینی­ها بیشتر می­گردد. پس با مطالعه نمودارهای مناسب مدل انتخابی و همچنین جداول و نمودارهای حاصل از پیش­بینی و شکل­های برآورد شده به این نتیجه رسیده گردید که با بهره گیری از مدل باکس – جنکینز می­توان در سری­های زمانی طی 4 یا 5 سال آینده بعد از آخرین دوره آماری موجود پیش­بینی قابل قبولی ارائه نمود.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- آیا دما­­های حداقل طی دوره آماری در منطقه مورد مطالعه کاهش یافته می باشد؟
2- آیا شدت یخبندان در طول دوره آماری طریقه کاهشی داشته می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه