ارزیابی تأثیر مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه 4 اردبیل)

قسمتی از متن پایان نامه :

اداری:

ادارات در شهر اردبیل، سطحی معادل 70 هکتار و 2/1 درصد از شهر را اشغال کرده اند. سرانه موجود اداری 7/1 متر مربع می باشد. با در نظر داشتن سرانه استاندارد طرح­های شهری (5/1 متر مربع)، شهر اردبیل به 6112 هکتار کاربری اداری نیاز دارد. بدین ترتیب این شهر با کمبود سطح اداری روبرو نمی باشد.

تاسیسات و تجهیزات شهری:

تاسیسات و تجهیزات شهری سطحی معادل 13 هکتار و 2/0 درصد از مساحت شهر را اشغال کرده می باشد. سرانه موجود این کاربری 3/0 متر مربع می باشد. با در نظر گرفتن سرانه استاندارد 5/0 متر مربعی سطح مورد نیاز برای تاسیسات و تجهیزات 4/20 هکتار می­باشد که با در نظر داشتن سطح موجود حدود 7/8 هکتار کمبود سطح دارد.

تجاری:

مرکز تجاری شهر در بافت مرکزی شهر، شکل گرفته می باشد. به گونه کلی این کاربری سطحی معادل 136 هکتار و 3/2 درصد از مساحت شهر را اشغال کرده و سرانه آن 3/2 متر مربع می باشد. در صورت در نظر گرفتن حد استاندارد متوسط تجاری(3 متر مربع) سطح مورد نیاز تجاری شهر 4/122 هکتار می­باشد که با در نظر داشتن تعدد کاربری­های تجاری و خرده فروشی­هایی که در سطح شهر پراکنده­اند شهر با کمبود کاربری تجاری روبرو نمی­باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

–        مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه خدمات شهری دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  عمران شهری دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه فرهنگی و اجتماعی دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه زیست محیطی دارد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه