ارزیابی تأثیر مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه 4 اردبیل)

قسمتی از متن پایان نامه :

مذهبی:

در شهر اردبیل مراکز متعدد مذهبی هست که شامل، حسینیه، امامزاده و… می باشد. مراکز مذهبی سطحی معادل 13 هکتار و 2/0 درصد از مساحت شهر را اشغال نموده می باشد. سرانه موجود مذهبی 3/0 متر مربع می باشد که کمتر از سرانه پیشنهادی طرح جامع قبلی (1 متر مربع) می باشد. با در نظر داشتن سرانه 75/0 متر مربعی در طرح­های شهری سطح مورد نیاز مذهبی 6/30 هکتار و کمبود سطوح مذهبی 6/17 هکتار می باشد. با در نظر گرفتن سرانه 37/0 متر مربعی، این کاربری کمبود چندانی در شهر نخواهد داشت.

فرهنگی:

سطحی معادل 10 هکتار و 2/0 درصد از مساحت شهر اردبیل به مراکز فرهنگی اختصاص یافته می باشد. سرانه موجود فرهنگی 24/0 متر مربع می باشد که کمتر از سرانه پیشنهادی طرح جامع (1 کمتر مربع) می باشد. با در نظر داشتن سرانه 75/0 متر مربعی در طرح های هادی شهری، سطح مورد نیاز فرهنگی 6/30 هکتار و کمبود سطح فرهنگی 6/20 هکتار می باشد.

ورزشی:

در شهر اردبیل مراکز ورزشی مختلفی اعم از استادیوم، باشگاه، کلوپ ورزشی و… هست که سطحی حدود 35 هکتار 4/0 درصد از مساحت شهر را به خود اختصاص داده­اند. مراکز ورزشی بیشتر در نواحی جنوب و جنوب شرقی شهر واقع شده­اند. محلات شمالی و شمال غربی شهر اردبیل و بعضی محلات مرکزی از امکانات ورزشی محروم­اند. سرانه موجود ورزشی 61/0 متر مربع می باشد که با در نظر داشتن سرانه استاندارد حداقل شهر اردبیل به 16/8 هکتار کاربری ورزشی نیاز دارد که در حال حاضر با کمبود 6/56 هکتار روبروست.

فضای سبز:

در شهر اردبیل پارک ها و فضاهای سبز متعددی هست به طوری که این کاربری (بدون در نظر گرفتن بخشی از محدوده شورابیل) در حدود 290 هکتار و 5 درصد از مساحت شهر را اشغال کرده که سرانه موجود فضای سبز شهر برابر با 1/5 متر مربع می­باشد. با در نظر داشتن سرانه استاندارد 7 متر مربعی در طرح­های شهری سطح مورد نیاز فضای سبز 105 هکتار می­باشد بدین ترتیب شهر اردبیل از کمبود سطحی معادل 75 هکتار برای این کاربری برخوردار می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

–        مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه خدمات شهری دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  عمران شهری دارد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه فرهنگی و اجتماعی دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه زیست محیطی دارد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه