عیان سازی نوسانات اقلیمی با تاکید بر پارامترهای دمای حداقل و روزهای یخبندان

قسمتی از متن پایان نامه :

پیشنهادات

ارائه پیشنهادات در ارتباط با پژوهش انجام گرفته در راستای اهداف پژوهش و رسیدن به نتایج دقیق­تر در مطالعات آینده می­باشد، که در ذیل به معرفی این پیشنهادات می­پردازیم:

1 – برای مطالعات تغییرات اقلیمی در یک منطقه روش­های متفاوتی همچون، روش­ها و مدل­های آماری

( پارامتریک، ناپارامتریک و تحلیل آستانه­ای )، هست. لذا پیشنهاد می­گردد در مطالعات آینده تغییر اقلیم برای دستیابی به نتایج دقیق­تر از روش­های کیفی نیز بهره گیری گردد.

2 – در مطالعات آینده علت، چگونگی و چرایی کاهش شدت یخبندان در سال­های آینده را نیز بایستی مد نظر داشت، تا به­توان به نتایج دقیق­تری رسید و با سطح اطمینان بیشتری راجع­به پژوهش انجام شده نتیجه­گیری نمود.

3 – در مطالعات آینده برای رسیدن به نتایج دقیق­تر طریقه، جهش­های موجود در طول دوره­های آماری مختلف در ایستگاه خرم آباد دقیق­تر مورد مطالعه قرار گیرد، زیرا که با بهره گیری از آزمون ناپارامتریک من – کندال وجود جهش ها و تغییرات ناگهانی در این ایستگاه به اثبات رسیده می باشد.

4 – در نوسانات یا تغییرات اقلیمی که در یک منطقه اتفاق می­افتد، پارامترهای مختلف هواشناسی و اقلیمی تاثیر می­گذارند. لذا توصیه می­گردد در پژوهش­های آتی منطقه از تاثیر پارامترهای اقلیمی علاوه بر دما و یخبندان که در این پژوهش مورد بهره گیری قرار گرفته­اند، بهره گیری گردد.

5 – با در نظر داشتن مطالعات صورت گرفته در زمینه سری­های زمانی و مدل باکس – جنکینز بهتر این می­باشد، افرادی که می­خواهند در زمینه سری­های زمانی و مدل­های مختلف فصلی یا غیر­فصلی ARIMA پژوهش و پژوهش کنند؛ قبل از پرداختن به این مباحث از پایه علم آماری خوبی برخوردار باشند، و حداقل با مبانی علم آمار آشنایی کاملی داشته باشند.

مانند محدودیت­های این پژوهش می­توان به نبود داده­ها به­گونه کامل تصریح نمود که باعث گردید نتوانیم از ایستگاههای بیشتری در این پژوهش بهره گیری کنیم.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- آیا دما­­های حداقل طی دوره آماری در منطقه مورد مطالعه کاهش یافته می باشد؟
2- آیا شدت یخبندان در طول دوره آماری طریقه کاهشی داشته می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه