عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی تأثیر مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه 4 اردبیل)

قسمتی از متن پایان نامه :

اشکال مشارکت:

1- مشاوره

وقتی می باشد که مسئولین یا برنامه ریزا ، نظرات مردم را جویا می شوند و به نظرات آنها به طورجدی در تصمیم گیری ها توجه می گردد.

2- بسیج اجتماعی

وقتی می باشد که از مردم خواسته گردد، در برنامه ای از قبل تدارک دیده شده شرکت کنند. دو مرحله قبلی می توانند به تناسب در حوزه مشارکت و یا عدم مشارکت قرار بگیرد.

3- مسئولیت پذیری مردم

وقتی می باشد که شهروندان فعالیتی را آغاز می کنند، و خود تصمیمات را اتخاذ کرده و نهایتاً محصول نهایی کار را تعیین می کنند.

4- سهیم شدن در تصمیمات

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

وقتی می باشد که همه اعضای جامعه، بدون در نظر گرفتن سن و سوابق­شان فرصت می یابند تا در طریقه امور شرکت کنند و سهم برابری برای تاثیرگذاری بر تصمیمات داشته باشند. مهم این نیست که طرح توسط دولت و یا مردم آغاز شده، بلکه مهم این می باشد متصدیان طرح، اھمیت جلب و مشارکت مردم را درک کنند. سهیم کردن مردم در تصمیم گیری وتصمیم سازی مقوله ای می باشد که نه  با شعار، بلکه تنها با ایجاد بستر امنی از روابط هم سطح ممکن می گردد. شفافیت، اعتمادمتقابل، تکریم به استقلال افراد وگروه­ها برای دستیابی به مشارکت پایداراز دیگر اصول این وادی می باشد( فرهنگ خواه، 1382: 15). و دیدگاه دیگر مشارکت فعال و مستقیم مردم در تصمیم گیری وبرنامه ریزی می باشد. بر اساس این دیدگاه، خود مردم به گونه مستقیم یا از طریق نهادهای مردمی محلی، در فرایند تصمیم گیری وتهیه برنامه های توسعه مشارکت می کنند. ودر مراحل مختلف تصمیم گیری و تهیه برنامه­ها و تصویب آن­ها نظر می دهند. در این دیدگاه، تضادتاریخی بین مردم ودولت تا حدود زیادی حل می گردد. مک کونل معتقد می باشد که از طریق مشارکت مردم و بر عهده گرفتن تأثیر فعالی توسط آنان، در فرایند برنامه ریزی وتصمیم گیری می باشد که این تضاد حل می گردد. او معتقد می باشد که از طریق مشارکت دادن گروه­های مردمی محلی در فرایند برنامه ریزی وتصمیم گیری، مسئولیت این کار از دولت مرکزی به تشکیلات محلی منتقل ویا دولت ومردم را در این مهم شریک می سازد. اما طریقه گسترش مشارکت وزمینه های مربوط به آن، زمانی طولانی را طی کرده می باشد تا توسط قدرتمندان پذیرفته شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

–        مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه خدمات شهری دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  عمران شهری دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه فرهنگی و اجتماعی دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه زیست محیطی دارد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه