ارزیابی تأثیر مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه 4 اردبیل)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

دسته دوم عوامل به ماهیت فعالیت و نحوه سازماندهی آن باز می گردد. اندازه پیوستگی افرادی که در انجام یک فعالیت تأثیر دارند بایستی در دعوت به مشارکت مورد توجه قرار گیرد.

دسته سوم را می توان عوامل پیرامونی نامید. دگرگونی های تکنولوژیکی، دگرگونی های مقررات دولتی، دگرگونی های ناشی از رقابت و هم چشمی در این گروه جای می گیرند.

طرفداران مشارکت در مدیریت (یا مدیریت مشارکت جو) عقیده دارند که این گونه از مشارکت ها چه در سطح سازمان ها و چه درسطح شهر ها و روستاها از طریق تأمین سه نیاز اساسی بشر، یعنی: استقلال اقدام یا نظارت بر رفتار خویش، کامل کردن یا دست یابی به کل یا تمامی یک فعالیت، و پیوند های میان اشخاص در جریان فعالیت ها، موجبات خشنودی و ارضای آدمیان را فراهم می آورد. و در نهایت نیز تأثیر مثبتی بر کارکرد و بهره وری فعالیت ها می گذارد.

2) مشارکت در تأمین مالی هزینه انجام طرح ها: در کاربرد های مشارکت گاه مقصود از مشارکت مردم درکارها (به ویژه در امور شهر ها) این می باشد که افراد کوشش کنند تا بخشی از بار مالی مربوط به انجام یک طرح را بر عهده گیرند. آن چیز که در اقدام اندازه پرداخت یک فرد در یک مورد خاص را تعیین می کند، نخست اندازه تمایل اوست برای بهره مند شدن در قبال پرداخت وجه برای آن مورد خاص و دیگری قدرت و توان پرداخت او. عامل اول را در اصطلاح فنی اقتصادی کشش تقاضا برای آن مورد خاص می نامند. مقصود از کشش تقاضا شاخصی می باشد که نشان می دهد تقاضای افراد برای داشتن یک کالا و یا بهره مندی از یک جایگاه تا چه حدی تحت تأثیرتغییر عواملی زیرا قیمت کالا و یا درآمد آن شخص قرار می گیرد. البته صرف وجود تمایل نسبت به یک کالا (یا جایگاه) برای پرداخت وجه آن کافی نیست. توان پرداخت نیز لازم می باشد. توان پرداخت معمولاً توسط درآمد افراد اندازه گیری می گردد. اظهار دیگر بحث فوق این می باشد که اندازه مشارکت افراد در تأمین مالی هزینه ها به دو عامل بستگی دارد: اندازه مطلوبیت این طرح ها برای آن فرد و قدرت و توان مالی او.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

–        مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه خدمات شهری دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  عمران شهری دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه فرهنگی و اجتماعی دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه زیست محیطی دارد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه