عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی تأثیر مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه 4 اردبیل)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

مبانی نظری:

پژوهش حاضر از دو مفهوم اصلی تشکیل شده می باشد: مشارکت و توسعه شهری. پس در بخش نظری این دو مفهوم و چگونگی ارتباط آنها مطالعه می گردد که در نهایت مدل مفهومی براساس بحث های انجام شده ارائه می گردد.

2-2-1- توسعه:

«توسعه» به عنوان فرایندی چند بعدی و پیچیده پس از جنگ جهانی دوم به صورت فراگیر توسط اقتصاددانان و جامعه شناسان وارد ادبیات علوم اجتماعی گردید. این اصطلاح بویژه در کشورهای آفریقایی، آسیایی و آمریکای جنوبی مترادف با دگرگونی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در نظر گرفته می گردید. با نگاهی ریشه­ای به این مفهوم، می­توان ردپای آن را، در اندیشه متفکران خوش بین دوران روشنگری و پس از آن متفکران قرن نوزدهم جستجو نمود. به نظر هولم و ترنر «تاکید توسعه بر کنش آگاهانه برای تغییرات مطلوب در جامعه استوار می باشد» و سیاست­ها و برنامه­های توسعه برای جلوگیری از بازی آزادانه ی نیروهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی طراحی می شوند  ترنر، 1990: 6). توسعه در حوزه های مختلف مطرح می باشد که مانند این حوزه ها توسعه شهری می باشد. در اینجا تصریح به مفهوم و ابعاد توسعه شهری می گردد.

 

2-2-2- مفهوم توسعه:

اصطلاح توسعه به صورت فراگیر پس از جنگ دوم جهانی مطرح شده می باشد. واژه توسعه در لغت به معنای خروج از «لفاف» می باشد.  در قالب نظریه نوسازی، لفاف همان جامعه سنتی و فرهنگ و ارزش های مرتبط با آن می باشد که  جوامع برای متجدد شدن بایستی از این مرحله سنتی خارج شوند. در عین حال از دید فرهنگ لغت لانگمن امروزه توسعه به معنای رشد تدریجی در جهت پیشرفته ترشدن، قدرتمندترشدن و حتی بزرگ ترشدن می باشد. امروزه و در ادبیات علوم اجتماعی، توسعه کوششی می باشد برای ایجاد تعادلی تحقق نیافته یا راه حلی می باشد در جهت رفع فشارها و مشکلاتی که پیوسته بین بخش های  مختلف زندگی اجتماعی و انسانی هست. به عنوان مثال حتی در کشورهای پیشرفته نیز پیشرفت فکری و اخلاقی بشر با پیشرفت­های تکنولوژیک همسانی ندارد و یا اینکه فرهنگ عامه  با تکنیک­های وسایل ارتباط جمعی هماهنگی ندارد. به گونه کلی توسعه جریانی می باشد که در خود تجدید سازمان و سمت گیری متفاوت کل نظام اقتصادی- اجتماعی را به همراه دارد. توسعه به علاوه که بهبود اندازه تولید و درآمد را دربردارد، شامل دگرگونی­های اساسی در ساخت های نهادی، اجتماعی- اداری و همچنین طرز تلقی ها و دیدگاه­های عمومی مردم می باشد. توسعه در بسیاری از موارد حتی عادات و رسوم و عقاید مردم را نیز در بر می گیرد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

–        مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه خدمات شهری دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  عمران شهری دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه فرهنگی و اجتماعی دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه زیست محیطی دارد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه