ارزیابی تأثیر مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه 4 اردبیل)

قسمتی از متن پایان نامه :

مشارکت:

«مشارکت درگیری ذهنی و عملی اشخاص در جایگاه­های گروهی می باشد که آنان را بر می انگیزد تا برای دستیابی به هدف های گروهی یاری دهند و در مسوولیت کار شریک شوند«مشارکت درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص در جایگاه­های گروهی می باشد که آنان را بر می انگیزد تا برای دستیابی به هدف های گروهی یاری دهند و در مسوولیت کار شریک شوند.

مشارکت ذهنی: یعنی توانایی فرد در ارائه پیشنهاد و تصمیم­گیری.

مشارکت عملی: یعنی دخالت فرد در اجرا و بهره برداری و مراقبت از یک فعالیت.

 

1-13- موانع و معضلات پژوهش:

هر تحقیقی با معضلات و محدودیت های خاصی روبروست. این پژوهش نیز با توجه از این قاعده مستثنی نبود. بعضی از محدودیت­ها و موانعی که محقق حین اجرای پژوهش حاضر با آن­ها روبرو بود عبارت می باشد از:

  • جامعه آماری پژوهش را سرپرستان خانوارها تشکیل می دهند یافتن سرپرستان و مصاحبه با آن­ها زمان و وقت زیادی را از محقق می گرفت.
  • با در نظر داشتن موضوع پژوهش جلب اعتماد و اطمینان افراد مورد مطالعه مساله دیگری بود که با توضیحات و توجیحات زیاد امکان پذیر می گشت.
  • یافتن منابع در زمینه توسعه شهری مشکل دیگری بود که محقق با آن­ها روبرو بود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

–        مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه خدمات شهری دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  عمران شهری دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه فرهنگی و اجتماعی دارد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه زیست محیطی دارد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه