ارزیابی تأثیر مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه 4 اردبیل)

قسمتی از متن پایان نامه :

مراحل مشارکت

مراحل مشارکت از دیدگاه آبهوف و کوهن را به تبیین زیر می توان تشریح نمود:

الف)  مشارکت در تصمیم­گیری: در این مرحله مسوولان با همکاری مردم در مورد اهداف، برنامه ها و فعالیت هایی که برای رسیدن به هدف بایستی انجام گردد، همچنین در مورد شیوه مدیریت، تصمیم گیری می کنند. هدف از حضور مردم در این مرحله افزایش آگاهی و حس مسوولیت پذیری آنهاست. حضور مردم باعث ایجاد انگیزه در آنها شده و زمینه را برای پذیرش دستورالعمل های اجرایی فراهم می کند. هدف از مشارکت در این مرحله عبارتند از:

 رسیدن به درک مشترک میان مردم و مسوولان در مورد اهمیت مساله و ضرورت اجرای آن. در بسیاری موارد اهمیت طرح برای کارشناسان روشن می باشد، اما مردم اجرای آن را در اولویت نمی دانند. در این حالت ضروری می باشد درک مشترک حاصل گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آگاهی مسوولان، مدیران و کارشناسان از دانش بومی(تخصصی) مردم.

 انجام گفت و شنود دو طرفه بین مردم و مسوولان به مقصود تسهیل در روابط متقابل.

ایجاد انگیزه و تمایل مشارکت در مردم در سایر مراحل انجام کار.

ب)  مشارکت در اجرا: برای به نتیجه رسیدن طرح ها و برنامه های مشارکتی، حضور مردم در مراحل اجرایی طرح ها و در صورت امکان، پرداخت بخشی از هزینه ها (با در نظر داشتن شرایط اقتصادی) ضروری می باشد. مطالعه ها نشان داده می باشد هر قدر فعالیت های اجرایی بدون حضور مردم صورت گیرد مردم در مسوولیت پذیری برای حفظ و نگهداری طرح ها دخالت نمی کنند و تلاشی در جهت رفع معایب طرح ها نیز انجام نمی دهند (بهروان، 1364: 132).

ج) مشارکت در بهره برداری: فواید هر طرحی بایستی شامل همه مردم به ویژه افراد کم توان جامعه گردد. برای این مقصود بایستی آنها سهمی را از منافع حاصل از طرح ها به دست آورند (منافع مادی یا معنوی) در این صورت آنها احساس می کنند که عنصر مهمی در طرح ها هستند.

د) مشارکت در ارزیابی: در این مرحله مردم در کنار کارشناسان فنی به ارزیابی فعالیت ها می پردازند. این فرآیند ضمن اینکه به افزایش دانش مردمی منجر خواهد گردید، زمینه شکوفا شدن استعدادها و توانمندی های آنان را فراهم می سازد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

–        مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه خدمات شهری دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  عمران شهری دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه فرهنگی و اجتماعی دارد؟

–        بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در  توسعه زیست محیطی دارد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه