عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی توان کاربری ژئوتوریسم در حاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت( مطالعه موردی چوبر تا امامزاده  ابراهیم (ع))

قسمتی از متن پایان نامه :

توزیع فصلی بارش و رژیم بارندگی

توزیع فصلی بارش و درصد آن به کل سال در جدول زیرآورده شده می باشد. مطالعه فصلی بارندگی حوضه واقعیت های مهمی از نوع اقلیم محدوده مورد مطالعه را به برنامه ریز معرفی می‏کند. مطالعه رژیم باران نیز می تواند تغییرات اقلیمی را به صورت فصلی که تابعی از نوسانات فصل به فصل ریزشهای‏جوی می باشد نمایان می‏سازد و همچنین بسیاری از نکات مبهم اقلیمی و محیطی را مشخص‏سازد.

با در نظر داشتن جدول فوق نظاره می‏گردد که میانگین بارندگی محدوده مورد مطالعه به ترتیب اهمیت فصل پاییز بیشترین بارش را به خود اختصاص داده می باشد و بارندگی های تابستانه در مرحله بعد قرار دارد و از رطوبت دریای خزر تغذیه می نماید فصل پاییز 9/485 میلی متر بارندگی و 4/33 درصد بیشترین اندازه بارندگی را شامل می گردد و در حالی که فصل بهار با 8/264 میلی متر بارندگی در  حدود 14/18 درصد از کل بارندگی حوضه را به خود اختصاص داده می باشد جهت نمایش گفته های بالا شکل دایره‏ای فصول بارندگی حوضه را در پایین نشان می دهیم.

درجه حرارت

دما یکی از عناصر اساسی هواست. اگرچه اصلی ترین عامل ایجاد دما انرژی حاصل از جذب تابش کوتاه خورشیدی در سطح زمین می باشد با این حال عوامل دیگری نیز در چگونگی دمای نواحی گوناگون سطح زمین تعیین کننده اند که عبارتند از:

1- شرایط تابشی و ارتباط آنها با عوارض سطح زمین   2- هدایت گرمایی در قشر فوقانی سطح زمین

3-ارتفاع از سطح دریا     4- جابجایی افقی و عمودی هوا     5- ابرناکی    6- جریانهای دریایی

7- ناهمواری و جهت آفتابگیری    8- عرض جغرافیایی    9- تاثیر خشکی و دریا   10- تاثیر پوشش گیاهی    11- تاثیر شهرها و مناطق مسکونی.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا درحاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت  اشکال ژئوتوریسم هست؟

کدامیک از اشکال گردشگری ژئوتوریسم در حوضه امامزاده ابراهیم بیشتر می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته‌ها: پایان نامه ارشد