عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی توان کاربری ژئوتوریسم در حاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت( مطالعه موردی چوبر تا امامزاده  ابراهیم (ع))

قسمتی از متن پایان نامه :

خاک

این گزارش با اتکا به از نقشه مطالعات ارزیابی منابع و استعداد اراضی سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی  مقیاس1:250000  استان گیلان تهیه شده از موسسه تحقیقات آب و خاک سال 1370 تهیه گردیده می باشد از نظر خاک حوضه ی امامزاده ابراهیم را به پنج واحد زیر تقسیم بندی می کنند.

3-1: این واحد از خاک بر اساس تقسیم فاتُو شامل کوههای جنگلی کم ارتفاع از سلسله جبال البرز با قلل مدور متشکل از ماسه سنگ و شیل و آهک و اکثراً توف و سنگهای آذرین و دگرگونی بوده که در شیب 25 تا 80 درصد و در ارتفاع حداکثر 800 متر دارای خاکهای اسیدی نیمه عمیق تا عمیق یکنواخت با بافت سنگین می باشند این واحد از خاک در مساحت بسیار کمی از شمال شرق  و شرق حوضه ی امامزاده ابراهیم قرار دارد. این واحد اراضی با شیب کوهها مشخص شده و پایکوههای حاشیه دشت و کوه خونی آب، درکه دشت، زربینه و حاجی علی و قلعه گل در این محدوده قرار گرفته می باشد.

5-1: این واحد اراضی که در جنوب و جنوب غرب حوضه مساحت بسیار زیادی را پوشش می دهد شامل کوههای جنگلی مرتفع از سلسله جبال البرز با قلل تیز متشکل از سنگهای آهکی- شیل و توف و سنگهای آذرین و دگرگونی با شیب 50 تا بیش از 100 درصد که در ارتفاع 300 تا 2500 متر از سطح دریا دارای خاکهای کم عمق تا نیمه عمیق یکنواخت با بافت سنگین را پوشش می دهند. این قسمت از حوضه مشتمل از ارتفاعات حوضه بوده و کوههای کرم خانی، درودخانه، سیاه که، امامزاده ابراهیم را در برمی گیرد.

2-2: این واحد اراضی که کمترین مساحت حوضه ی امامزاده ابراهیم را به خود اختصاص داده می باشد در شمال و شمال شرق  حوضه قراردارد شامل تپه های کم ارتفاع تا نسبتاً مرتفع با قلل مدور متشکل از سنگهای آهکی- شیل با شیب 25 تا 30 درصد و در ارتفاع بالای 700-100 متر، دارای خاکهای کم عمق سنگریزه دار با بافت متوسط تا سنگین می باشد. این واحد از اراضی که با تیپ کوهها مشخص می گردد حوالی چوبتراشان، گنجار، محرمان و بیجارسر را در بر می گیرد.

1-5-4: این واحد اراضی که درشمال حوضه قرار دارد و مساحت  بسیارکمی از حوضه را پوشش می دهد شامل قسمت های بالائی دشتهای رسوبی رودخانه های کوچک موجود در منطقه با شیب ملایم و پستی و بلندی کم که دارای خاکهای اسیدی عمیق با بافت متوسط تا سنگین می باشد. مهمترین مناطقی  که در نوع خاک هست عبارتند از چوبر، قلعه کل، ماشاالله کل، کاظم آباد و تاتی محله می باشد. (وزارت کشاورزی، 1370).


 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آیا درحاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت  اشکال ژئوتوریسم هست؟

کدامیک از اشکال گردشگری ژئوتوریسم در حوضه امامزاده ابراهیم بیشتر می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه