عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی توان کاربری ژئوتوریسم در حاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت( مطالعه موردی چوبر تا امامزاده  ابراهیم (ع))

قسمتی از متن پایان نامه :

جایگاه

حوضه آبریز امام زاده ابراهیم جزء حوضه های جنوبغرب استان گیلان می باشد که در شهرستان شفت واقع شده می باشد. از نظر جایگاه ریاضی در محدوده طول جغرافیایی 49 درجه و 15 دقیقه و 31 ثانیه تا 49 درجه و 26 دقیقه و 46 ثانیه شرقی و عرض جغرافیایی 36 درجه و 57 دقیقه و 50 ثانیه تا 37 درجه و 8 دقیقه و 35 ثانیه شمالی واقع شده می باشد.

این حوضه یکی از شاخه های مهم رودخانه پسیخان می باشد. که در غرب آن رودخانه سیاه مزگی و در شرق آن رودخانه امامزاده ابراهیم قرار دارد. این حوضه  ازکوههای کرم خانی، اسلار، کله چانی، خرکش از ارتفاع 1800 متری سرچشمه گرفته و با جهت جنوبغربی، شمال شرقی از روستای چوبرگذشته و با نام چوبر و در محله نهزم و صیقل کومه با پیوستن به رودخانه سیاهمزگی رودخانه پسیخان را تشکیل می دهند.

مساحت حوضه ی فوق 15/168کیلومتر مربع و طول آبراهه اصلی آن تا مصب 5/30 کیلومتر و محیط آن 63 کیلومتر می­باشد.

 

4-2 توپوگرافی

یکی از راههایی که می توان به شرایط حوضه از نظر ارتفاعی پرداخت بهره گیری از نقشه های توپوگرافی می‎باشد. شکل توپوگرافی می تواند در نوع فرسایش و جریان سیلابی رود موثر می باشد. زیرا نوع فرسایش در رودهایی که از زمین های هموار عبور می نمایند با قسمت هایی که دارای اختلاف ارتفاع و شیب زیاد می باشند فرق می­کند و نیز کشاورزی و سکونتگاهها در جایی شکل می گیرند که شرایط توپوگرافی به آنها امکان بهره برداری از منابع را بدهد، منطقه مورد مطالعه از نظر توپوگرافی به سه قسمت جلگه ای و دشتی با ارتفاع کمتر از 100 متر، ناحیه پایکوهی با ارتفاع 500-100 متر وناحیه کوهستانی جنگلی با ارتفاع 500- تا 2403 تقسیم می گردد.

  – قسمت جلگه ای و دشتی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

این ناحیه در قسمت شمال و شمال شرق حوضه و در خروجی حوضه واقع شده می باشد. شیب متوسط یا شیب کلی رودخانه اصلی (شیب ناخالص)در این بازه 33/0 درصد می باشد. که دارای پروفیل طولی هموار می باشد. نوع رودخانه در این بازه ماندری می باشد. شیب متوسط این ناحیه از حوضه 1/1 درصد می باشد. این قسمت از حوضه که از ارتفاع کمتر از 100 متر را شامل می گردد دارای ویژگیهای متفاوتی با دو بخش دیگر طبیعی می باشد. از ویژگیهای عمده این ناحیه شرایط آب و هوایی مناسب، شیب بسیارکم، تراکم زیاد جمعیت، توسعه اراضی زراعی، رسوبگذاری زیاد رودخانه و خاک مناسب و مرغوب می باشد. لذا با در نظر داشتن شرایط فوق زمینه های زراعت مهیا گردیده و اغلب در آن برنجکاری انجام می شود  مساحت این واحد 22/20 کیلومتر مربع و در حدود 03/12 درصد از مساحت حوضه می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا درحاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت  اشکال ژئوتوریسم هست؟

کدامیک از اشکال گردشگری ژئوتوریسم در حوضه امامزاده ابراهیم بیشتر می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه