ارزیابی توان کاربری ژئوتوریسم در حاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت( مطالعه موردی چوبر تا امامزاده  ابراهیم (ع))

قسمتی از متن پایان نامه :

– رحیم پور، 1384، در مقاله خود تحت عنوان ژئوتوریسم می فرماید که ژئوتوریسم یا گردشگری جغرافیایی یکی از رشته های تخصصی اکوتوریسم می باشد که به معرفی پدیده های زمین شناسی به گردشگران با حفظ هویت مکانی آنها می پردازد (رحیم پور، 1384، ص111).

– قهرمانی، 1386، در مقاله خود تحت عنوان ژئوتوریسم جنوب شرق ایران (سیستان و بلوچستان قطب ژئوتوریستی ایران) می فرماید ژئوتوریسم یکی از جدیدترین انواع گردشگری می باشد که در زیر شاخه اکوتوریسم قرار دارد و بعد از مطرح شدن ژئوپارکها از سال 2000 میلادی مورد بازدید قرار گیرد در ژئوتوریسم می گنجد (قهرمانی، 1386، ص83).

ــ  رضایی، 1384، در پایان نامه کارشناسی ارشد خود، مطالعه سیمای محیط طبیعی شهرستان فومن را مورد مطالعه قرار داده و ضمن اظهار ویژگیهای توپوگرافی، زمین شناسی و پوشش گیاهی شهرستان، وجود رودخانه ها را در شهرستان فومن عاملی در جهت امر ماهیگیری، گردشگری و صنایع مربوط به آن دانسته و بطور کلی شهرستان فومن را از نظر توانهای محیطی، دارای شرایط بالقوه ای برای اشتغال و رشد و توسعه دانسته می باشد.

– خوش رفتارو رضاطبع، 1382 در مقاله خود تحت عنوان کاربرد مطالعات محیط طبیعی- زمین شناسی وژِئومورفوژلوِی در برنامه ریزی روستایی مطالعه موردی شهرستان شفت مطالبی ارائه کرده اند: برنامه ریزی روستایی علاوه بر تاثیرپذیری از عوامل اقتصادی، ‌اجتماعی، فرهنگی و سیاسی از عوامل طبیعی تبعیت می‎کند و بر این اساس با بهره گیری از مدلهای کمی نحوه ارتباط عوامل طبیعی را در سطح فضای ناحیه مورد مطالعه قرار داده و در نهایت بعد از محاسبات آماری مشخص گردیده و اندازه تبعیت هر یک از متغیرها نسبت به عوامل طبیعی تابعی از جایگاه عوامل در سطح فضای شهرستان می‎باشد.

-رهنمایی، 1370، در کتاب خود تحت عنوان توانهای محیطی ایران نوشته که: ایران به عنوان یک سرزمین پهناور به علت های جایگاه جغرافیایی، شرایط اکولوِژیکی و نزدیکی مراکز تمدنی قدیم، تاریخ پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته می باشد. پیکره جغرافیایی این سرزمین تاریخی مملو از تنوع و گوناگونی می باشد. دو ویِژگی بنیادی جغرافیای طبیعی ایران یعنی قرار گرفتن در کمربند خشک کره زمین و کوهستانی بودن پهنه جغرافیایی آن مانند عوامل موثر در مکان گزینی، استقرار فعالیت انسانی و شکل گیری سکونتگاه‎های روستایی و انواع معیشتهای یکجانشین درطول تاریخ و مدنیت این کشور تأثیر بسزایی بر عهده داشته می باشد.

-مهرابی ملایوسفی و صهبا ، 1386 در مقاله خود تحت عنوان ژئوتوریسم جزیره کیش می فرماید: کشور ما ایران با داشتن طبیعتی زیبا و اقلیم متنوع و همچنین داشتن مناطق سرشار از پدیده های منحصر به فرد علوم زمین بستر مناسبی را برای پیشرفت صنعت گردشگری و رقابت با کشورهای مختلف فراهم کرده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آیا درحاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت  اشکال ژئوتوریسم هست؟

کدامیک از اشکال گردشگری ژئوتوریسم در حوضه امامزاده ابراهیم بیشتر می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه