عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی توان کاربری ژئوتوریسم در حاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت( مطالعه موردی چوبر تا امامزاده  ابراهیم (ع))

قسمتی از متن پایان نامه :

عوامل پیدایش پدیده‌های ژئوتوریسم

در ژئوتوریسم، طبیعت دائم توسط فرسایش آبی و بادی در حال تنوع و دگرگونی می باشد. این دگرگونی توسط خود عوامل فرسایش شکل می‌گیرد نه بشر، مهمترین عوامل پیدایش رخنمون‌ها، اشکال و جلوه‌های زمین که موجب جلب گردشگران علاقه‌مندان به پدیده‌های طبیعی می گردد، عبارتند از:

فرسایش‌ها، آتشفشان‌ها، چین‌خوردگی‌ها و گسله‌ها، گنبدها و بلورهای نمکی، تپه‌های مرجانی (حریریان، ۱۳۶۹)

2-7- 3-1 فرسایش، خالق پدیده‌های ژئوتوریسم

فرسایش به معنای وسیع کلمه عبارتست ازجداشدن ذرات ازتوده خاک وانتقال مواد جداشده توسط یک عامل فرسایشی مانند جریان آب (علیزاده، 1377 )

درصورتی که عامل جداکننده ذرات ازبستر وانتقال آنها آب باشد به آن فرسایش آبی گفته می گردد. اگر عامل جداکردن ذرات وانتقال آنها باد باشد فرسایش بادی واگر این عملکرد ناشی ازیخچالها باشد فرسایش یخچالی باشد فرسایش یخچالی نامیده می گردد، فرسایش یک فرایند طبیعی وتکاملی می باشد وجلوگیری ازآن ممکن نیست اما کاهش سرعت وشدت ایجاد آن امکان پذیر می باشد. درمناطقی که فرسایش خاک به کنترل درنیامده امکان دارد فرسایش شدید شکل گیرد که دراین صورت فرسایش خاک ازسرعت تشکیل آن بیشتر می باشد. «امروزه فرسایش خاک به عنوان خطری برای رفاه بشر وحتی حیات اوبه شمار می آید» (رفاهی، 1375).

 

2-7-3-2 قوانین و مقررات ژئو گردشگری

1- با در نظر داشتن آیین‌نامه طبیعت‌گردی و تبیین وظایف کمیته ملی طبیعت‌گردی موضوع مصوبه شماره 27313/ت 33472 ه- مورخ 5/5/84 هیأت محترم وزیران و همچنین براساس آیین‌نامه اجرایی نحوه تشکیل و اداره مناطق نمونه گردشگری موضوع مصوبه شماره 6843/ت 32400 ک مورخ 11/2/84 شورای عالی میراث فرهنگی وگردشگری این فرصت وامکان هست تا اقدامات لازم از طریق کمیته مذکور جهت سیاستگذاری و هماهنگی بین دستگاهی، شناسایی و معرفی مناطق و محدوده‌های ژئوتوریسم، طرفداری و پشتیبانی، نظارت، تربیت و آموزش راهنمایان متخصص و تشویق و جلب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی صورت پذیرد (کمیته ملی طبیعت‌گردی در سطح معاون وزیر جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست وسازمان میراث فرهنگی و گردشگری بر طبق آیین‌نامه اجرایی تشکیل می گردد).

2- بعد از شناسایی پدیده‌ها و مشخص‌سازی محدوده‌های ژئوپارکها، از طریق طرفداری‌های دولتی، امکانات زیربنایی و زیرساختی برای دسترسی و بهره گیری گردشگران فراهم گردد.

3- ژئوپارکها به بخش‌های غیردولتی ترجیحاً متخصصان، فارغ‌التحصیلان و علاقمندان به طبیعت و علوم زمین جهت بهره‌برداری واگذار شده و تا مرحله سوددهی از حمایتهای دولتی برخوردار شوند (سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، 1380).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا درحاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت  اشکال ژئوتوریسم هست؟

کدامیک از اشکال گردشگری ژئوتوریسم در حوضه امامزاده ابراهیم بیشتر می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه