عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی توان کاربری ژئوتوریسم در حاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت( مطالعه موردی چوبر تا امامزاده  ابراهیم (ع))

قسمتی از متن پایان نامه :

ژئوتوریسم

ژئوتوریسم که در آغاز گردشگری  زمین شناسی نامیده می گردید در آخرین مطالعات محققان «گردشگری جغرافیایی» نام گرفته می باشد که مفهوم آن بازدید و بهره برداری از جاذبه های جغرافیایی بدون لطمه زدن به طبیعت معنی شده که مفهومی فراگیرتر و گسترده تر از پیش داشته و دامنه وسیعی را در بر می گیرد. بازدید از جاذبه های جغرافیایی که یکی از مهم ترین آن ها جاذبه های ژئومورفولوژی و زمین شناسی می باشد؛ امروزه یکی از شاخه های اصلی ژئوتوریسم را تشکیل می دهد.

ژئوتوریسم (Geotourism) یکی از رشته های گردشگری وابسته به طبیعت (Nature based tourism) می باشد که به معرفی پدیده های زمین شناسی به گردشگران با حفظ هویت مکانی آنها می پردازد. ژئوتوریسم از علوم مختلف زمین شناسی کمک می گیرد و علاقمندان به طبیعت و پدیده های زمین شناسی را برای بازدید از جاذبه های زیبای زمین دعوت می کند.

 

2-7-1 تاریخچه ژئوتوریسم

مطالعه در مورد ژئوتوریسم برای نخستین بار در سطح ملی و در مقیاس بزرگ بوسیله اتحادیه صنعت مسافرت و سفر جغرافیای ملی آمریکا صورت گرفته که در آن به پایداری محیط و توسعه همه جانبه پرداخته شده و حتی به مسائل فرهنگی نیز اهمیت داده شده‌می باشد (ناظری، 1385)

جاناتان تورتلات، متخصص و کارشناس ژئوتوریسم درمجله نشنال جئوگرافیک واژه ژئوتوریسم را بدین طریق تعریف کرده‌می باشد، توریسمی که هویت جغرافیایی یک مکان را حفظ می کند و یا آن را بهتر و یا ارتقاء می‌دهد (غفاریان طوسی، 1383، ص 16 ).

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-7-2 اهداف ژئوتوریسم

ژئوتوریسم زیرمجموعه گردشگری پایدار بوده و هدف آن حفظ منابع گردشگری در مقاصد می باشد. یعنی هدایت گردشگران به نحوی که محل مورد بازدید برای نسلهای آینده هم همانطور باقی مانده و قابل بهره گیری باشد. ژئوتوریسم این امکان را برای محققان و بهره‌برداران به وجود آورده می باشد که بتوانند محیط را بهتر و کیفیت بازدید را ارتقاء دهند به طوری که دخالت بشر در زمین منجر به نشان دادن برجستگی ویژه و تازه‌ای از طبیعت گردد. در ژئوتوریسم کوشش بر این می باشد که دخالت و تصرفی توسط بشر در محیط صورت نگیرد اما به ناچار اگر اقدامی صورت گرفت این اقدام بایستی منجر به کمال در طبیعت گردد. ایجاد تغییر نبایستی ناسازگاری با محیط داشته باشد و چهره منطقه را دگرگون و ناهمگون کند. در ژئوتوریسم طبیعت دائم توسط فرسایش آبی و بادی در حال تنوع و دگرگونی می باشد. این دگرگونی توسط خود عوامل فرسایش طبیعی ونه بشر شکل می‌گیرد (رحیم‌پور، 1381).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا درحاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت  اشکال ژئوتوریسم هست؟

کدامیک از اشکال گردشگری ژئوتوریسم در حوضه امامزاده ابراهیم بیشتر می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه