عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی توان کاربری ژئوتوریسم در حاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت( مطالعه موردی چوبر تا امامزاده  ابراهیم (ع))

قسمتی از متن پایان نامه :

– جعفری، و همکاران ، 1390، در مقاله خود تحت عنوان ارزیابی توان طبیعت گردی پارک ملی گلستان با بهره گیری از روش ارزیابی چند معیاره وgis  درمجله تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده، سال دوم، شماره چهارم اظهار داشته توسعه گردشگری در مناطق حفاظت شده، هم برای مدیریت منطقه و هم برای گردشگران مزایای فراوانی به همراه دارد. اما بایستی این مسئله را در نظرداشت که انجام فعالیت های گردشگری در غیاب برنامه ریزی و مدیریت صحیح و بدون محاسبه ظرفیت و توان منطقه برای گردشگری، می تواند برتجارب گردشگران و از آن مهم تر بر کیفیت و ویژگی های مناطق گردشگری اثر منفی داشته باشد. از این رو شناسایی مناطق مناسب و دارای توان، جهت گسترش و توسعه طبیعت گردی در مناطق حفاظت شده و پارک های ملی، به مقصود بهره برداری پایدار از منابع طبیعی اهمیت به سزایی دارد. پارک ملی گلستان، به عنوان یکی از مناطق حفاظت شده، از جذابیت های توریستی قابل توجهی برخوردار می باشد. پژوهش حاضر با بهره گیری از شیوه ای از روش ارزیابی چند معیاره به نام ترکیب خطی وزن دار، WLC با به کارگیری فن آوری GIS و روش وزن دهی AHP به تعیین مناطق مناسب گردشگری در پارک ملی گلستان پرداخته می باشد. معیارهای به کار رفته در مراحل ارزیابی شامل فاصله از رودخانه، جاده، روستا، منابع آبی، زیستگاه حیات وحش، شیب و تراکم پوشش گیاهی بودند. در نهایت مناطق مناسب برای طبیعت گردی با درجات متفاوتی از توان و مطلوبیت تعیین گردید. طبق نقشه طبقه بندی شده توان  طبیعت گردی، مناطق با توان بسیار بالا با25/0 درصد کمترین مساحت و مناطق با توان بالا با 5/12 درصد بیشترین مساحت را به خود اختصاص دادند نتایج پژوهش حاکی از آن می باشد که بهره گیری از روش WLC و روش وزن دهی AHP  در فرآیند مکانیابی مناطق تفرجی کارایی بالایی دارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– باغبانی، 1386، در مقاله خود تحت عنوان ژئوتوریسم می فرماید یکی از اصطلاحاتی که امروزه بسیار بر سر زبانها می باشد واژه ی ژئوتوریسم می باشد یک ابتکار هوشمندانه بر این اساس هر محلی که به خاطر شرایط جغرافیایی ویژه ی خود نظیر محیط زیست، پوشش گیاهی، زیبایی های بالقوه و فرهنگ مورد بازدید قرار گیرد، در این تقسیم بندی می گنجد (باغبانی، 1386، ص48)

– شایان و همکاران ، 1386 در مقاله خود تحت عنوان مطالعه موانع و معضلات ژئوتوریسم در ایران با تأکید بر جایگاه ژئوتوریسم بیابان لوت می فرماید ژئوتوریسم یکی از شاخه های گردشگری و اکوتوریسم می باشد که در صدد شناساندن جاذبه های زمین شناختی می باشد که به یک توریست فرصت می دهد در حداقل زمان ممکن بدون صرف هزینه و زمان مستقیماً به جاذبه ی دلخواه خود در طبیعت دست یابد. این صنعت نه تنها دارای ابعاد اقتصادی اکولوژیکی، ژئولوژیکی و فرهنگی اجتماعی می باشد بلکه اشتغال طیف گسترده ای از دانش آموختگان حوزه های محیط زیست، جغرافی دانان، زمین شناسان، جانورشناسان و غیره را نیز به عنوان راهنمایان ژئوتوریسم و اکوتوریسم فراهم خواهد نمود (شایان و همکاران، 1386، ص46).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا درحاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت  اشکال ژئوتوریسم هست؟

کدامیک از اشکال گردشگری ژئوتوریسم در حوضه امامزاده ابراهیم بیشتر می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه