ارزیابی توان کاربری ژئوتوریسم در حاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت( مطالعه موردی چوبر تا امامزاده  ابراهیم (ع))

قسمتی از متن پایان نامه :

14 آبشار

یکی از جلوه‌های بصری که زیبایی بصری، صدای دلنواز، هیجان و تحرک و ارتباط فضایی بین دو سطح و تلفیق با عناصری از قبیل سنگ و صخره، جنگل و توپوگرافی خاص و تعدیل اکولوژیکی را با خود به ارمغان می‌آورد، ‌آبشار می باشد. شهرستان شفت به لطف الهی از وجود این جاذبه‌ بی بهره نبوده و در نوع خود دارای آبشارهای متعددی می باشد مانند مهم‌ترین این آبشارها را می‌توان به آبشار قتلگاه، آبشار سلمرز را  نام برد.

 

چشمه‌های معدنی

در گوشه و کنار حوضه امام‌زاده‌ابراهیم درختچه‌های طبیعی نهرهای خروشان و چشمه‌های معدنی سرد حال و هوای خاص به منطقه داده و با عملکرد متنوع خود کیفیت تفرجی منابع را به صورت چشمگیری افزایش می‌دهند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عناصر مذکور به طبیعت منطقه روح و هویت داده و ویژگی اکوتوریستیی آن را تکمیل می کند. از چشمه‌های معدنی و پرآب و مهم به نام آب معدنی گش‌علی‌سرا، معدنی ونی‌بن، خشان دشت، اسپی خانی میزبان بازدیدکنندگان فراوانی می باشد.

پوشش گیاهی و ژئوتوریسم

جنگل این طلای سبز از مهمترین عوامل زیربنایی رشد و توسعه اقتصادی و کشاورزی کشور می باشد. صرفنظر از جنبه‌های اقتصادی از لحاظ زیست محیطی وظایف حساسی بر عهده دارد مانند تعدیل آب و هوا، افزایش بارندگی‌های محلی، ذخیره آب باران، جلوگیری از فرسایش خاک، تأمین اکسیژن محیط زیست و نهایتاً تأمین فضای مناسب برای بشر‌ها به عنوان مکانی برای تفریح و تفرج. جنگل در اصطلاح جنگل‌شناسی عبارت می باشد از اجتماعی که اکثر افراد آن را درخت تشکیل می‌دهد. همراه این درختان، درختک، درختچه، بوته، پوشش علفی زنده، پوشش مرده، حیوانات مضر و مفید هست که همیشه تحت تأثیر عوامل محیط قرار می‌گیرند (مصدق، 1375، ص75).

شرایط بسیار مساعد اقلیمی و نیز خاک منطقه در حوضه تنوع گونه‌ای را در منطقه موجب شده می باشد و این تعدد گونه‌ها یکی از عوامل مورد توجه در برنامه‌ریزی تفرجی می باشد به نحوی که می‌توان از این ویژگی برای عملکردهایی نظیر وحدت بین عناصر مختلف، هدایت بصری، تأکید روی عنصر خاص، دیوار و باد شکن، سایه‎انداز، پوشش و ایجاد محرومیت، ‌رفع آلودگی صوتی، رفع بدهای نامطلوب آموزش، ‌جذب فنون، ایجاد زمینه سبز، خلق زیبایی، ایجاد هبجان و روحیه در افراد کمک گرفت. درختان پهن برگ : آزاد (سیاهدار) توسکا ییلاقی، راش (الش) ممرز (اولس) بلوط، ‌انجیلی (نظری)، افرا، سپیدار (سپید پلت) ون ( زبان گنجشک). می‎باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا درحاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت  اشکال ژئوتوریسم هست؟

کدامیک از اشکال گردشگری ژئوتوریسم در حوضه امامزاده ابراهیم بیشتر می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه