عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 عیان سازی نوسانات اقلیمی با تاکید بر پارامترهای دمای حداقل و روزهای یخبندان

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل­های باکس _ جنکینز

یک سری زمانی مجموعه­ای از مشاهدات می باشد که در یک دوره خاص زمانی، بر حسب زمان نظاره مرتب شده باشند. معمولأ سری زما­نی به صورت  ،………  ،  ،  نشان داده می­شوند، n ،……..3،2،1 = t بیانگر زمانی می باشد که نظاره  در آن اندازه­گیری شده می باشد و n تعداد مشاهدات را نشان می­دهد. خاطر نشان می گردد فواصل زمانی برای ثبت مشاهدات یک سری زمانی متفاوت می باشد و می­تواند سال، فصل، ماه، هفته، روز و … باشد. لذا برای رسیدن به یک مدل باکس _ جنکینز(ARIMA) موارد زیر بایستی مرحله به مرحله به کار برده شوند (عیسی پور 1392).

4- 8 1 – مطالعه ایستایی در واریانس

اولین گام در سری­های زمانی رسم نمودار آن می­باشد. نمودار سری زمانی به شناسایی طریقه، ناایستایی در واریانس، فصلی بودن و شناسایی داده­های پرت کمک شایانی می­کند. با در نظر داشتن آن که مدل­های احتمال سری­های زمانی برای سری­های ایستا در میانگین و واریانس تعریف شده­اند لذا لازم می باشد که آغاز ایستایی سری را مطالعه نمود و در صورت ناایستا بودن سری، با انجام تبدیلات مناسب به یک سری ایستا تبدیل کنیم. مهم­ترین ابزار برای تشخیص پایایی واریانس بهره گیری از روش COX BOX – می­باشد (خرمی و همکاران1386 -141).تبدیلات باکس _ کاکس تبدیلات نهایی هستند که تابع احتمال اطلاعات تبدیل یافته را به تابع نرمال نزدیک می­کنند(کمالی و همکاران ،1385). پس داده­هایی که نرمال نبودند با بهره گیری از تبدیلات باکس _ کاکس نرمال سازی شدند. این مرحله بایستی قبل از هرگونه تحلیلی به مرحله اجرا در آید برای دو پارامتر انتخابی ایستگاه مورد مطالعه این مرحله انجام گردید و پایایی واریانس آنها مورد مطالعه قرار گرفت.در داده هایی که مقدار λ آنها برابر یک بود تبدیل داده ها انجام نشد.

(17) تبدیل توانی باکس –کاکس                                                                          T( )=  =

در مقادیر بالا γ مقدار BOX-COX ، Zt سری تبدیل شده  و xt   سری اولیه می­باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- آیا دما­­های حداقل طی دوره آماری در منطقه مورد مطالعه کاهش یافته می باشد؟
2- آیا شدت یخبندان در طول دوره آماری طریقه کاهشی داشته می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه