شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 عیان سازی نوسانات اقلیمی با تاکید بر پارامترهای دمای حداقل و روزهای یخبندان

قسمتی از متن پایان نامه :

–  آزمون من – کندال:

وجود یا عدم وجود طریقه و تحلیل سری­های زمانی ارائه شده در دو دسته روش­های پارامتریک و ناپارامتریک تقسیم بندی می­شوند. روش­های پارامتریک اکثرا بر اساس ارتباط رگرسیونی بین سری­های با زمان استوار می­باشند. روش های ناپارامتریک از کاربرد نسبتا وسیع­تر و چشم­گیرتری نسبت به روش­های پارامتریک برخوردارند. برای سری­هایی که توزیع آماری خاصی بر آن­ها قابل برازش نیست و چولگی یا کشیدگی زیادی دارند، بهره گیری از روش­های ناپارامتریک مناسب­تر می باشد. محاسبه آزمون طریقه من _ کندال (من ،1945وکندال ،1975) یکی از گسترده­ترین روش­ها برای تعیین معنی­داری طریقه می­باشد. این آزمون در سال 1988 به وسیله سازمان جهانی هواشناسی پیشنهاد گردید. این آزمون تابعی از رتبه مشاهدات تا مقادیر واقعی آن می­باشد و تحت تاثیر توزیع واقعی داده­ها قرار نمی­گیرد و به مقادیر داده­های پرت حساس نیست. اگر چه آزمون­های طریقه پارامتریک قوی­تر هستند، اما نیاز به داده­های با توزیع نرمال دارند و حساس به مقادیر داده پرت می­باشند. از نقاط قوت این روش می­توان به مناسب­تر بودن کاربرد آن برای سری­های زمانی که از توزیع آماری خاصی پیروی نمی­کنند، تصریح نمود. اثر پذیری ناچیز این روش از مقادیر حدی که در بعضی از سری­های زمانی نظاره می­گردند، نیز از مزایای بهره گیری از این روش می باشد. فرض صفر این آزمون بر تصادفی بودن و عدم وجود طریقه در سری داده­ها دلالت دارد، و پذیرش فرض یک دال بر وجود طریقه در سری داده­ها می­باشد. این آزمون به دو روش محاسبه می­گردد:

4 – 6 – 2 – آزمون آماره (T  ) من _ کندال

این آزمون به زبان ریاضی چنین اظهار می­گردد (کاویانی و عساکره 1382).

   ( 3 )

در فرمول بالا:

= تعداد داده­های همسان

n = طول دوره­های آماری

Sgn = نشانه همه مقادیر محتمل داده­ها ( aj ،ai ) می باشد که در آن تفاضل i>j ( یعنی رتبه i ام و j ام ) می باشد که در این صورت:

 

( 4 )                                                                                              Sng( ai – aj ) =

مراحل اجرای این آزمون به تبیین زیر اظهار می­گردد:

1 – داده­ها رتبه بندی شده و به ترتیب وقوع آن­ها در ستون مقابل­شان نوشته می­گردد.

2 – آماره­ی p از طریق محاسبه­ی تعداد مقادیر پایین­تر و بالاتر از هر جمله در سری به­دست می­آید ( عساکره

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- آیا دما­­های حداقل طی دوره آماری در منطقه مورد مطالعه کاهش یافته می باشد؟
2- آیا شدت یخبندان در طول دوره آماری طریقه کاهشی داشته می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه