عنوان کامل پایان نامه :

 عیان سازی نوسانات اقلیمی با تاکید بر پارامترهای دمای حداقل و روزهای یخبندان

قسمتی از متن پایان نامه :

ایستگاه هواشناسی منطقه مورد مطالعه

در مطالعات مربوط به آب­و­هواشناسی، دانسته­های آب­و­هوایی ایستگاه­های آب­و­هواشناسی و سینوپتیکی مهم­ترین و با ارزش­ترین منابع اطلاعاتی تلقی می­شوند که از دیده­بانی­های پیوسته در ایستگاه آب­و­هواشناسی کشور به دست می­آیند. ارقام هفتگی، ماهانه و سالانه آن در اختیار موسسات و افراد وابسته قرار می­گیرد (کاویانی و علیجانی 1380 ). آمار و داده­های آب­و­هوایی به عنوان اصلی­ترین منبع اطلاعاتی به حساب می­آیند. در این گونه مطالعات که محاسبات به صورت شبکه­ای صورت می­پذیرد، هر چه تراکم ایستگاه بیشتر باشد، نتایج حاصل از آمار و اطلاعات دقیق­تر خواهد بود. لذا محدوده کوچک­تری را در برمی­گیرد که این کار به دقت مطالعه می­افزاید.

در پژوهش حاضر جهت مطالعه طریقه نوسانات اقلیمی از حداقل دما و روزهای یخبندان، در ایستگاه هواشناسی خرم­ آباد بهره گیری شده می باشد.

متغیر­های مورد نیاز:

در این مطالعه از عناصر اقلیمی موجود در هواشناسی دو متغیر اقلیمی را مورد ارزیابی قرار داده­ایم.

4 – 2 – 1 –  دمای حداقل روزانه ثبت شده در طول دوره آماری سی ساله

4 – 2 – 2 – روزهای یخبندان ثبت شده در طول دوره آماری سی ساله

4 3 مواد و روش­ها

4 – 3 –  1 – گردآوری داده­های مورد بهره گیری

در این پژوهش از روش کتابخانه­ای بهره گیری شده می باشد. اطلاعات مورد نیاز درمورد عناصر آب­و­هوایی با مراجعه به منابع گوناگون محلی و اینترنتی مانند: سایت سازمان هواشناسی استان و ادارات و نهادهای مرتبط استخراج شده می باشد. آغاز داده­های ساعتی ثبت شده درجه حرارت ایستگاه خرم­آباد در هشت نوبت مختلف روزانه طبق ساعت گرینویچ  گردآوری شده، و در طول 30 سال دمای حداقل آن به صورت جداگانه استخراج گردید. سپس داده­ها را به بانک اطلاعاتی Excel وارد نموده و با بهره گیری از نرم­افزار آماری Minitab به رسم نمودارهای آماری و محاسبه شاخص­های مرکزی و تحلیل دیگر یافته­های پژوهش پرداخته شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

1- آیا دما­­های حداقل طی دوره آماری در منطقه مورد مطالعه کاهش یافته می باشد؟
2- آیا شدت یخبندان در طول دوره آماری طریقه کاهشی داشته می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه