عیان سازی نوسانات اقلیمی با تاکید بر پارامترهای دمای حداقل و روزهای یخبندان

قسمتی از متن پایان نامه :

منابع خارجی: 

ساکلینگ[1] (1988)، با بهره گیری از شاخص انحراف آب­و­هوا به مطالعه نوسانات تاریخ وقوع یخبندان­های بهاره و اولین یخبندان­های پاییزه و طول مدت فصل رشد در جنوب آمریکا پرداخته می باشد. وی با مقایسه آمار ثبت شده ایستگاه های مورد مطالعه نتایج مناسبی را تشخیص داده بود، این نتایج نشان داد که یک دوره نسبتا نرمال در اواخر دهه 1950تا دهه 1970در تاریخ وقوع آخرین یخبندان­های بهاره و اولین یخبندان­های پاییزه و طول مدت رشد حاکم بوده می باشد. اما در دهه 1980ناهنجاری نظاره شده که قبلا در دهه 1940 نیز قابل رویت بوده و مقادیر به دست آمده از میانگین  بلند مدت منطقه رقم بیشتری را نشان داده و وقوع روزهای یخبندان سیر نزولی داشته­اند .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

واتکینز (1991 )، در انگلستان با بهره گیری از مدل رگرسیون خطی پی برد که طول مدت فصل یخبندان در حدود دو روز برای هر دهه کاهش یافته که این کاهش را می­توان با افزایش دما توجیه نمود.

لیت[2] و پیکسوتو[3] (1996)، طی تحقیقات خود درکشور پرتغال و با کاربرد مدل­های اتورگرسیون در مطالعه تغییرات دما با بهره گیری از بلند­ترین سری­های زمانی  پرداخته­اند. نتایج  به­دست آمده از این پژوهش نشان داد که تغییر­پذیری قابل ملاحظه­ای در مقیاس­های سالانه و ماهانه رخ داده می باشد. نتیجه دیگر این پژوهش نشان داد که نمی­توان وجود طریقه افزایش دما را در مقیاس جهانی به اثر گلخانه­ای نسبت داد.

هینو و همکاران[4] (1999 )، با مطالعه 19 ایستگاه هواشناسی در اروپا شمالی و مرکزی دریافتند که دمای حداقل تقریبا در همه ایستگاه­های مورد مطالعه و دمای متوسط و حداکثر در شمال و مرکز اروپا افزایش یافته می باشد. این نتایج نظرات اسمیت و همکاران (1998 ) را که مناطق واقع در عرض­های میانی، همچون  نیمه غربی آمریکا، جنوب اروپا و آسیا گرم­تر و خشک­تر و عرض­های پایین­تر گرم­تر و مرطوب­تر شده­اند را تایید می­نمود.

 

یو و همکاران[5] (2000)، گرمایش اقلیم مناطق شرق و مرکزی فلات تبت را در ارتباط با تغییرات جوی مطالعه کردند، آن­ها نخست به کمک روش تحلیل مولفه­های اصلی (PCA ) منطقه مورد مطالعه را از لحاظ تغییرات دما به چهار زیر ناحیه تقسیم کردند. سپس برای هر کدام از نواحی تحلیل طریقه فصلی و ماهانه دما را انجام دادند.

کلارک[6] (2003)، طریقه دمای ایستگاه کانادا را با بهره گیری از روش­های پیشرفته آماری ناپارامتریک مورد مطالعه قرار داد. نتایج پژوهش حاکی از این بود که دما در بیشتر ایستگاه­های کانادا افزایش داشته اما گواه محکمی مبنی بر تغییر بارش به غیر از افزایش بارش در چند نقطه­ی محدود وجود ندارد.

[1] – Sakling

[2] – Leith

[3] – Peixoto

[4] – Hinou et  al

[5] – Yue  et al

[6] – Clark

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- آیا دما­­های حداقل طی دوره آماری در منطقه مورد مطالعه کاهش یافته می باشد؟
2- آیا شدت یخبندان در طول دوره آماری طریقه کاهشی داشته می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه