پایان نامه ارشد

پایان نامه ارشد رشته جغرافیا-ارزیابی نقش مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه 4 اردبیل)

عنوان کامل پایان نامه :  ارزیابی تأثیر مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه 4 اردبیل) سایت منبع قسمتی از متن پایان نامه : پارادایم تعریف اجتماعی: در این قالب، کنشگر اجتماعی موجودی فعال Read more…

By 92, ago